Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Herregistratie/registratie

Om in Nederland te mogen werken als geneeskundig specialist of profielarts, moet u ingeschreven staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van 5 jaar. Als de registratieperiode eindigt, kan u zich herregistreren. Daarvoor moet u aantonen dat u in de voorgaande periode van 5 jaar aan de herregistratie-eisen voldeed.

Herregistratie
De RGS stuurt u 3 tot 4 maanden voordat uw registratie vervalt een verzoek tot herregistreren. De RGS vraagt u daarbij om diverse bewijsstukken waaruit blijkt dat u voldoet aan de gestelde eisen. Aan de herregistratie zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op de website van de KNMG.

De procedure van herregistratie verloopt via MijnRGS. Dit is een persoonlijke digitale omgeving waarin aios, specialisten, profielartsen, opleiders en opleidingsinstellingen al hun zaken met de RGS online regelen. Inloggen gebeurt met DigiD.

(Her)registratie intensive care via GAIA
Vanaf 1 mei 2021 kunnen herregistraties intensive care alleen nog via GAIA worden ingediend.
Op de website van de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC) vindt u meer informatie over herregistratie via GAIA.

Registratie
Als u uw opleiding tot neuroloog heeft afgerond registreert u zich in het specialistenregister van de RGS. Deze registratie verloopt via MijnRGS. Uw opleider vult een origineel C-formulier in. De RGS stuurt de benodigde informatie naar uw GBA-adres. De inschrijving geldt 5 jaar. Daarna moet u zich herregistreren.  Aan de inschrijving in het specialistenregister zijn kosten verbonden.

BIG-register
Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen.

Nadat u uw artsdiploma heeft behaald, kan u uw inschrijving aanvragen. Als u bent ingeschreven kan u aan het werk en mag u ook de beroepstitel voeren. Meer informatie over de voorwaarden, procedures en onkosten vindt u op de website van het BIG-register.

Wanneer u bent ingeschreven in het register van de RGS hoeft u geen aanvraag voor herregistratie in het BIG-register te doen.

Vragen
Voor meer informatie over herregistratie kan u contact opnemen met de RGS herregistratie: herregistratie@fed.knmg.nl of 088-4404200.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.