Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Indicatoren

Om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van zorg is informatie nodig. En om informatie te verkrijgen moeten gegevens verzameld worden. Die gegevens worden verkregen door te meten. Een indicator geeft betekenis aan een meting. Het heeft dus een signaalfunctie en kan aanleiding zijn om nader onderzoek te doen.

Betrokkenheid NVN bij kwaliteitsindicatoren
Wij nemen deel aan diverse overleggen om (externe) indicatoren die betrekking hebben op de neurologische zorg te bespreken. Ons uitgangspunt is dat we indicatoren opstellen die een indicatie zijn voor goede kwaliteit van zorg, op basis van richtlijnen of consensus binnen de NVN. Daarnaast moeten de indicatoren onderscheidend zijn en zo min mogelijk registratielast opleveren. Wij zijn betrokken bij:

  • Basisset Medisch Specialistische zorg van de Inspectie Gezondheid en Jeugd
    Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar gegevens aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over indicatoren en verbeterdoelen. De IGJ gebruikt deze informatie als basis voor het risicotoezicht. De indicatoren en verbeterdoelen zijn samengevoegd in de Basisset Medisch Specialistische Zorg. De NVN is actief betrokken bij de indicator Doorlooptijd IAT. De indicator wordt niet meer uitgevraagd over verslagjaar 2023 (en verder).

De informatie per ziekenhuis wordt gepubliceerd op de website van de stichting Dutch Hospital Data. De IGJ publiceert jaarlijks een analyse van de incatoren in haar magazine Het Resultaat Telt.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.