Zoeken
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Regionale samenwerking

Om passende zorg te kunnen bieden is regionale samenwerking nodig. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn daarom afspraken gemaakt over de stappen die moeten worden gezet om die regionale samenwerking verder te versterken. De Federatie en NVZ publiceerden een factsheet Regionale samenwerking met adviezen om de regionale samenwerking verder te versterken

Regiobeelden
Een van de eerste stappen is dat zorgpartijen per regio een regiobeeld maken. Een regiobeeld beschrijft de gezondheidssituatie van de inwoners, het huidige zorggebruik, het aanbod van zorg en de (toekomstige) zorgvraag. In een regiobeeld worden vier onderdelen beschreven:
1. Het (verwachte) zorggebruik, de zorgvraag en zorgkosten
2. Het (verwachte) aanbod van gezondheidsbevordering, zorg, welzijn en ondersteuning in de regio
3. Een beschrijving van bestaande samenwerkingsverbanden
4. Conclusies over de verzamelde gegevens

Het regiobeeld moet medio 2023 klaar zijn.

Van regiobeelden naar regioplannen
Op basis van het regiobeeld bepalen lokale zorgpartijen vervolgens wat de belangrijkste opgaven zijn voor de regio, hoe zij die gaan aanpakken, welke resultaten moeten worden behaald en hoe de monitoring plaatsvindt. Deze regioplannen voor de meest urgente uitdagingen om passende zorg verder vorm te geven moeten voor het einde van 2023 worden opgeleverd. De Nederlandse Zorgautoriteit toetst deze plannen aan de criteria die in het IZA zijn opgesteld.

Initiatief bij grootste zorgverzekeraar
De regiobeelden en –plannen worden opgesteld per zorgkantoorregio. Dit zijn 31 geografische zorggebieden, ieder rond een zorgkantoor. In elke regio is de grootste zorgverzekeraar de eerstverantwoordelijke initiatiefnemer, samen met de grootste gemeente. Hoe de regiobeelden en -plannen er uit moeten zien wordt beschreven in een factsheet van de Federatie.

Betrokkenheid medisch-specialistische sector
Het is belangrijk dat ook de medisch-specialistische sector nauw betrokken is bij het opstellen van de regiobeelden en -plannen. Dat geldt niet alleen voor het ziekenhuismanagement, maar ook voor medisch specialisten. De regioplannen zullen immers vrijwel altijd invloed hebben op de medisch-specialistische zorg.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.