Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Subsidie en tips

Subsidiemogelijkheden
De meeste zorgevaluatieonderzoeken worden door ZonMw gefinancierd; via het programma DoelmatigheidsOnderzoek en het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren verschillende stimuleringsgelden vrijgemaakt voor zorgevaluatie, onder andere door Zorgverzekeraars Nederland. Het ministerie van VWS heeft voor de periode van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.

Uitwerken zorgevaluatievraag
De commissie Zorgevaluatie Neurologie (ZEN) helpt u graag bij het uitwerken van een zorgevaluatievraag uit de Kennisagenda. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen om de juiste mensen bij elkaar te krijgen in een studiegroep of bewaken dat de subsidieaanvraag volgens de juiste uitgangspunten wordt geschreven. Daarvoor is het wel nodig om ons in een vroeg stadium te betrekken.

Soms krijgen wij de vraag om betrokken te zijn bij zorgevaluatiestudies vanuit andere vakgebieden waar de neurologie ook een rol in speelt. Onze primaire focus ligt echter bij zorgevaluatiestudies in de neurologie. Naast het onderzoek naar de vragen uit onze Kennisagenda zijn wij overigens ook betrokken bij onderzoeksvragen uit de Kwaliteits- en doelmatigheidagenda van ZonMw en het SEENEZ-project van de Federatie.

Begeleiding
Wij vragen u om bij voorkeur 1 maand voor de deadline van de subsidieronde uw concept aanvraag naar de commissie ZEN te sturen. Wij kunnen dan met u meelezen en meedenken. Dit heeft verschillende voordelen. Zo kunnen wij u helpen bij het formeren van een onderzoeksgroep, de kwaliteit van uw aanvraag verbeteren, maar ook een aanbevelingsbrief schrijven om uw kans op een subsidie te vergroten.

Voor veel subsidieverstrekkers is het betrekken van de NVN bij uw onderzoek een pre. U kan de betrokkenheid van de NVN kenbaar maken:

  • in de beschrijving van het project(idee) bij de relevantiecriteria;
  • door een projectgroeplid namens de NVN te laten deelnemen;
  • door bij de uitwerking van de aanvraag de samenwerking met de NVN expliciet te vermelden;
  • door een aanbevelingsbrief van het bestuur van de NVN toe te voegen.

Veldnorm toetsing en kwalititeitsborging
Per 1 maart 2023 geldt de Veldnorm toetsing en kwaliteitsborging WMO-plichtige zorgevaluaties. De Veldnorm heeft uitsluitend betrekking op wetenschappelijk zorgevaluatieonderzoek, en dus op evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande zorg. Binnen de NVN spraken we af dat de commissie Zorgevaluatie Neurologie (ZEN) deze beoordeling uitvoert. Dit geldt overigens alleen voor multicenter zorgevaluaties. Bij monocenter zorgevaluaties doet de toetsende commissie deze beoordeling.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.