Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Lidmaatschap/lid worden

Door deel uit te maken van onze wetenschappelijke beroepsvereniging draagt u bij aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor mensen met neurologische aandoeningen.

Voordelen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NVN biedt u ook diverse voordelen, zoals:

 • toegang tot het besloten deel van deze website;
 • ontvangst van onze digitale nieuwsbrieven, het verenigingstijdschrift De Neuroloog en het wetenschappelijk Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN);
 • lidmaatschap European Academy of Neurology (EAN);
 • korting op deelnamekosten NVN-nascholingscursussen (Biemond Cursussen);
 • korting op deelnamekosten jaarlijkse NVN-Wetenschapsdagen;
 • gereduceerd tarief voor de e-learning acute neurologie;
 • mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse toets voor neurologen;
 • mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse toets voor aios (en neurologen);
 • deelname aan de (kwaliteits)visitatie;
 • gratis plaatsen van vacatures op de website;
 • digitaal portfolio voor aios;
 • mogelijkheid om deel te nemen aan de landelijke onderwijsdagen voor aios;
 • automatisch lidmaatschap van de Vereniging arts-assistent Neurologie (VAAN) voor aios-leden.

Lid worden
Wilt u lid worden? Vul dan ons inschrijfformulier in. Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt, ontvangt u een bewijs van inschrijving. U krijgt dan ook toegang tot het AFAS-ledenportaal. Daarin kan u uw eigen gegevens controleren en beheren.

Wat doet de NVN met uw persoonsgegevens?
Als u zich inschrijft, ontvangen wij persoonsgegevens van u. Hoe wij daarmee omgaan, leest u in onze privacyverklaring. Met het invullen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform deze verklaring.

Contributie 2024
We stellen de hoogte van de contributie ieder jaar vast tijdens de Algemene Ledenvergadering. Voor 2024 bedraagt de contributie:

Neurologen
NVN-contributie: € 1.037,23
Bijdrage Federatie: € 607,77
Totale jaarlijkse bijdrage (inclusief btw): € 1.645
Aios / anios € 453,89
physician assistants en verpleegkundig specialisten € 439,16
Buitengewone leden € 901,46
Leden niet praktiserend € 395,18

Als u zich inschrijft na 1 juli brengen wij slechts 50% van de jaarcontributie in rekening.  Dit geldt alleen voor het aios-lidmaatschap, het lidmaatschap physician assistants en het lidmaatschap verpleegkundig specialisten.
Wij incasseren de contributie voor het lidmaatschap elk jaar in het eerste kwartaal. Wilt u niet dat wij uw contributiebijdrage automatisch incasseren? Dan kan u dat op het inschrijfformulier aangeven.

Automatisch aangesloten bij de Federatie en de KNMG
Bent u lid van de NVN en praktiserend neuroloog, dan bent u automatisch aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG. Om praktische redenen wisselen wij persoonsgegevens uit met de Federatie. Hoe zij daarmee omgaan, leest u in de privacyverklaring van de Federatie. Als u niet akkoord gaat met deze gegevens-uitwisseling, kan u dat bij ons aangeven. Dan kan u echter ook geen gebruik maken van de individuele diensten van de Federatie, zoals juridisch advies. U blijft wel de Federatiebijdrage betalen via uw contributie.

Lidmaatschap van de LAD
Bent u als praktiserend neuroloog in dienstverband werkzaam en wordt u lid van de NVN? Dan meldt u zich automatisch ook aan als lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Ook dat biedt u een aantal voordelen. Het lidmaatschap van de LAD is gratis. Wij verstrekken de benodigde gegevens, eventueel via de Federatie, aan de LAD. Hoe zij uw persoonsgegevens verwerken leest u in hun privacyverklaring. In hun statuten vindt u meer informatie over de rechten en plichten van de LAD. Wilt u niet automatisch lid worden van de LAD, neem dan contact op met onze ledenadministratie.

Lidmaatschap van de Vereniging Arts Assistenten in opleiding tot Neuroloog (VAAN)
Aios en anios die lid worden van de NVN, worden automatisch ook lid van de VAAN. Als u dit niet wilt, kan u hierover contact opnemen met onze ledenadministratie. Aios-leden kunnen ook lid worden van De Jonge Specialist. Zodra wij uw inschrijving hebben verwerkt, krijgt u de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden.

Uw gegevens wijzigen
Bent u al lid en wilt u uw persoonlijke gegevens controleren en/of aanpassen? Dat kan u zelf doen via het AFAS-ledenportaal. Alle leden hebben hier een uitnodiging voor ontvangen. Zodra u bent ingelogd, vindt u hier uw eigen gegevens. Heeft u geen uitnodiging ontvangen of kan u die niet meer vinden? Stuur dan een bericht aan ons bureau, dan zorgen wij ervoor dat u opnieuw een uitnodiging krijgt.

Aios die lid zijn van de Jonge Specialist moeten contact opnemen met de ledenadministratie via ledenbeheer@dejongespecialist.nl voor het wijzigen van de adresgegevens voor dit lidmaatschap.

Beëindigen lidmaatschap
Wij hopen natuurlijk dat u lid blijft. Maar als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, moet u dat schriftelijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar bij ons aangeven. Als u later opzegt loopt uw lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

Wijzigen lidmaatschap
U kan ons verzoeken om de categorie van uw lidmaatschap te wijzigen. Als u dat verzoek indient voor 1 december van een kalenderjaar, gaat de wijziging in op 1 januari van het volgende kalenderjaar. Verzoeken die wij na 1 december ontvangen, gaan in op 1 januari van het kalenderjaar daarop.

Lidmaatschap voor leden niet praktiserend
Bent u na uw pensioen niet meer praktiserend en wilt u wel lid blijven? Dan kan u lid niet praktiserend worden. U moet hiervoor wel ten minste 10 jaar lid zijn geweest van de vereniging. U kan hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons bestuur indienen. Als u 75 bent en de afgelopen 25 jaar onafgebroken lid van de NVN was, dan kan u schriftelijk bij ons bestuur aanvragen om geen contributie meer te hoeven betalen.

Als niet praktiserend lid bent u niet meer automatisch lid van de Federatie Medisch Specialisten. U kan dus ook geen gebruik meer maken van hun (juridische) dienstverlening. Gepensioneerde medisch specialisten kunnen wel deelnemen aan de speciaal opgerichte stichting SOVAF. Via deze stichting kan u toch verbonden blijven met de Federatie, de KNMG en – indien van toepassing – de LAD. U ontvangt dan nog steeds het Medisch Contact en De Medisch Specialist thuis. En als u dat wilt, kan u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de Federatie. Voor meer informatie of om u aan te melden bij de Stichting SOVAF kan u mailen naar ledenbeheer@demedischspecialist.nl of bellen naar 088 – 505 34 34.

 

 

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.