Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Multiple sclerose

De multiple sclerose registratie (MSR) is een kwaliteitsregistratie voor de chronische ziekte multiple sclerose (MS). Inmiddels zijn er 2052 patiënten in de database opgenomen (juni 2023).

Webbased portal, dashboard en benchmark
De MSR bestaat uit een webbased portal. Daarin kan de behandelaar gegevens invoeren en kan een individuele patiënt patient reported outcome measurements (PROMs) invoeren. Daarnaast is er een dashboard waarop de ingevoerde gegevens inzichtelijk visueel worden weergegeven. Deelnemende neurologen, MS-verpleegkundigen en patiënten krijgen via de MSR inzicht in het ziektebeloop, relapses, MRI-uitslagen, redenen om te starten en te stoppen per MS-medicijn en de ervaren gezondheidstoestand van de individuele patiënt. Het is ook mogelijk om verschillende aspecten van de geleverde zorg te vergelijken met andere ziekenhuizen. Deze benchmark-functie houdt behandelaren scherp als het gaat om de behandelkeuzen die zij in overleg met de patiënt maken.

Clinical Audit Board
De Clinical Audit Board van de MSR bestaat uit vertegenwoordiging van de NVN, de Landelijke Vereniging van MS-verpleegkundigen en de MS Vereniging Nederland. Bekijk de samenstelling van deze clinical audit board.

Jaarlijkse rapportage
Jaarlijks stelt de Clinical Audit Board een rapportage op voor het Zorginstituut Nederland. Deze rapportage bevat een beknopte  duiding van de verzamelde gegevens. We stellen deze rapportage beschikbaar aan de leden van de leden van de NVN. De Clinical Audit Board werkt aan verdiepende analyses op de verzamelde gegevens, gericht op kwaliteitsverbetering van de MS-zorg in Nederland.

Achtergrond
De NVN heeft de MSR in 2017 ontwikkeld, in samenwerking met MS-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en de Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN). Aanleiding hiervoor was de wens van de MSVN en van ons om de vergoedingsvoorwaarden van fingolimod aan te passen. Het ministerie van VWS stelde hieraan de voorwaarde dat we de effecten van deze aanpassing zouden registreren. We hebben de registratie ondergebracht bij de Stichting Registratie Neurologie. De Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) verwerkt de data.

Financiering
De MS Registratie wordt gefinancierd met projectsubsidie van Zorgverzekeraars Nederland. Wij brengen geen kosten in rekening bij de deelnemende ziekenhuizen.

Vragen of opmerkingen
Heeft u een vraag over het aanleveren van gegevens in de MS-registratie? Neem dan contact op met de servicedesk van IVZ via servicedesk-ms@sivz.nl of 030 – 63 58 248 (tussen 09.00 en 16.30 uur). Inhoudelijke vragen, aanmelden voor deelname, suggesties of opmerkingen over de MS-registratie ontvangen wij graag via vereniging@neurologie.nl.
Patiënten ontvangen een e-mail vanuit sivz.nl om de PROM-vragenlijst in te vullen.

Downloads
Informatie voor patiënten / information for patients:

Handleidingen:

Te registreren gegevens

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.