menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Kennisagenda

De eerste stap in het proces van zorgevaluatie is het opstellen van een Kennisagenda. De commissie Zorgevaluatie Neurologie (ZEN) heeft in kaart gebracht waar er in de dagelijkse praktijkvoering van de neuroloog nog te weinig wetenschappelijke onderbouwing is. Dit zijn de zogenaamde kennishiaten. Dit heeft geleid tot de Kennisagenda Neurologie.
Bekijk ook onze korte voorlichtingsfilm over het opstellen van de kennisagenda.

Top 12 kennisvragen
In de Kennisagenda staan de 12 belangrijkste openstaande vragen binnen de neurologie beschreven. Meer informatie over de opgepakte kennisvragen vindt u op de zorgevaluatiestudies pagina.

Update Kennisagenda 2018-2022
Een speciaal hiervoor samengestelde werkgroep Kennisagenda Neurologie werkt aan een herziening van de eerste Kennisagenda. De werkgroep heeft hiervoor met jullie hulp alle actuele kennisvragen geactualiseerd. De volgende stap is het gezamenlijk prioriteren van de kennishiaten. Dit doen wij met een brede vertegenwoordiging van neurologen, direct betrokken patiëntenverenigingen en overige relevante stakeholders. Daarna stelt de werkgroep de kennishiaten na een verdiepingsslag vast. Het Kennisinstituut begeleidt hen bij deze processtappen. De volgende Kennisagenda willen we graag ‘levend’ houden. Dat wil zeggen dat vragen waarvoor een onderzoek is opgestart plaats maken voor nog openstaande actuele kennisvragen.

Actueel

Direct naar:

TNN#1_2022_Cover

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.