Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Kwaliteitscriteria

Wij zijn van mening dat voor bepaalde neurologische zorg specifieke ervaring en expertise nodig is. Bijvoorbeeld omdat het om complexe zorg gaat of om een beperkt aantal patiënten. Daarom hebben we kwaliteitscriteria opgesteld voor:

Hieronder geven we een toelichting op deze criteria.

EVT-centrum
EVT bij een acuut herseninfarct is complexe zorg die in beperkte aantallen wordt geleverd. Daarom vinden wij dat deze zorg geconcentreerd moet worden in een aantal EVT-centra, voorheen IAT-centra. Dit is dan ook het uitgangspunt voor de kwaliteitscriteria die we samen met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) hebben opgesteld. De criteria beschrijven waaraan een EVT-centrum en de EVT-interventionalist moeten voldoen om deze behandeling uit te mogen voeren.

In 2021 hebben we samen met de NVvR de kwaliteitscriteria voor een EVT-centrum geactualiseerd. De algemene ledenvergadering stemde in met de aangepaste criteria.

Acute beroertezorg
Concentratie van de EVT in een beperkt aantal centra betekent niet dat de hele acute beroertezorg in deze centra gecentraliseerd moet worden. Het streven is om een zo goed mogelijke uitkomst voor patiënten met een acuut herseninfarct in Nederland te waarborgen. Daarom hebben we kwaliteitscriteria opgesteld voor het leveren van acute beroertezorg.

MS-centra
Wij zijn van mening dat specifieke ervaring en expertise nodig zijn om de zorg voor patiënten met MS op kwalitatief hoogstaand niveau en op doelmatige wijze te kunnen bieden. Daarom hebben we criteria opgesteld waar een centrum aan moet voldoen om officieel de aanduiding NVN-MS-centrum te kunnen dragen. Er wordt niet gecontroleerd of MS-centra voldoen aan deze criteria. De centra zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.