Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Diagnosethesaurus
De Diagnosethesaurus – opgesteld door de stichting Dutch Hospital Data (DHD) in nauw overleg met de Commissie Beroepsbelangen – ondersteunt u bij het gestandaardiseerd vastleggen van diagnoses in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De Diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken.​

Wat kan u ermee?
Medisch specialisten gebruiken de Diagnosethesaurus via het EPD-systeem van het ziekenhuis. De diagnosetermen zijn gegroepeerd in views per specialisme die kunnen overlappen. De geregistreerde diagnoses leiden (indien van toepassing) af naar de financieel georiënteerde codes (dbc-diagnosetyperingen) en naar ICD-10 codes. De lijst is gekoppeld aan de internationale standaard SNOMED CT.

Verrichtingenthesaurus
De Verrichtingenthesaurus is een lijst met medisch relevante termen van verrichtingen bij patiënten in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken. DHD heeft de Verrichtingenthesaurus ontwikkeld in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, artsen, andere zorgverleners en Nictiz.

Wat kan u ermee?
De Verrichtingenthesaurus ondersteunt artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij het gestandaardiseerd vastleggen van verrichtingen in het elektronisch patiëntendossier. De geregistreerde verrichtingen leiden (indien van toepassing) automatisch af naar de financieel georiënteerde codes voor zorgactiviteiten, de ZA-codes. De lijst is gekoppeld aan de internationale standaarden SNOMED CT en LOINC, en gegroepeerd in views per specialisme die kunnen overlappen.

Wijzigingsverzoeken
De praktijk vraagt om constante aanpassing van de Diagnosethesaurus en de Verrichtingenthesaurus. Medisch specialisten en zorgverleners kunnen tijdens het registreren opmerken dat specifieke termen, maar ook synoniemen of afleidingen, er nog niet (goed) in zijn opgenomen. Ziekenhuizen kunnen daarom wijzigingsverzoeken indienen bij DHD, zodat de thesauri optimaal gebruikt kunnen worden.

Ook de BBC kijkt voortdurend naar (noodzakelijke updates van) de beide thesauri.

Revisie diagnosethesaurus vanaf 2023
De Diagnosethesaurus is een levend document dat we voortdurend actualiseren. We voegen bijvoorbeeld nieuwe diagnoses toe, herzien verouderde benamingen en verwijderen dubbele termen. In 2021 en 2022 heeft de BBC om een aantal wijzigingen verzocht bij DHD. Per 1 januari 2023 worden deze wijzigingen in de Diagnosethesaurus opgenomen. Dit geldt ook voor een aantal wijzigingen die we in 2019 al hadden afgesproken, maar die nog niet waren doorgevoerd.
Sommige verouderde of dubbele termen verdwijnen. Voor iedere aandoening blijft echter een term beschikbaar, zodat u alle zorg kan registreren.

Voor een uitleg over (de aanpassingen in) de thesauri: zie de release notes van december 2022 over de Diagnosethesaurus 3.28 respectievelijk de Verrichtingenthesaurus 2.26.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.