menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Diagnosethesaurus
De Diagnosethesaurus ondersteunt u bij het gestandaardiseerd vastleggen van diagnoses in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De Diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken.​

Wat kan u ermee?
Medisch specialisten gebruiken de Diagnosethesaurus via het EPD-systeem van het ziekenhuis. De diagnosetermen zijn gegroepeerd in views per specialisme die kunnen overlappen. De geregistreerde diagnoses leiden (indien van toepassing) af naar de financieel georiënteerde codes (dbc-diagnosetyperingen) en naar ICD-10 codes. De lijst is gekoppeld aan de internationale standaard SNOMED CT.

Verrichtingenthesaurus
De Verrichtingenthesaurus is een lijst met medisch relevante termen van verrichtingen bij patiënten in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken. De stichting Dutch Hospital Data (DHD) heeft de Verrichtingenthesaurus ontwikkeld in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners en Nictiz.

Wat kan u ermee?
De Verrichtingenthesaurus ondersteunt artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij het gestandaardiseerd vastleggen van verrichtingen in het elektronisch patiëntendossier. De geregistreerde verrichtingen leiden (indien van toepassing) automatisch af naar de financieel georiënteerde codes voor zorgactiviteiten, de ZA-codes. De lijst is gekoppeld aan de internationale standaarden SNOMED CT en LOINC, en gegroepeerd in views per specialisme die kunnen overlappen.

Wijzigingsverzoeken
De praktijk vraagt om constante aanpassing van de Diagnosethesaurus en de Verrichtingenthesaurus. Medisch specialisten en zorgverleners kunnen tijdens het registreren opmerken dat specifieke termen, maar ook synoniemen of afleidingen, er nog niet (goed) in zijn opgenomen. Ziekenhuizen kunnen daarom wijzigingsverzoeken indienen bij DHD, zodat de thesauri optimaal gebruikt kunnen worden.

Ook de BBC kijkt voortdurend naar (noodzakelijke updates van) de beide thesauri.

 

 

 

 

Actueel

TNN#1_2022_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.