menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Etalagestage

Tijdens het verdiepingsjaar kan u etalagestages volgen om extra ervaring op te doen binnen een of meer onderwerpen van de neurologie. Ongeveer 30 opleidingsklinieken bieden zulke stages aan via de website van de Opleidingsetalage. De onderwerpen zijn:

Algemene neurologie Bewegingsstoornissen
Cognitieve stoornissen Epilepsie en andere aanvalsgewijze aandoeningen
Hoofdpijn Kinderneurologie
Kinderneuromyologie Klinische Neurofysiologie
Multiple Sclerose Neuro-oncologie
Neuro-ophthalmologie Neuro-otologie
Neuromusculaire aandoeningen Neurovasculaire aandoeningen
Slaapgeneeskunde Traumatologie

Stage Richtlijnenontwikkeling
Hoe komen richtlijnen tot stand? Hoe maak je ze praktisch toepasbaar, hoe borg je de kwaliteit en hoe kom je samen met experts in het veld tot de juiste aanbeveling voor patiënten en de hele beroepsgroep? Wilt u zich hierin verbreden en verdiepen? Naast de hierboven genoemde stages per onderwerp kan u ook een stage volgen op het gebied van Evidence Based Richtlijnontwikkeling. Dit is een verdiepingsstage met een gunstige tijdsindeling. Meer informatie vindt u in het opleidingsplan voor deze stage.

Actueel

Direct naar:

TNN#1_2022_Cover

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.