Zoeken
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Belangen behartigen

De NVN behartigt op verschillende manieren de beroepsbelangen van neurologen.

Beroepsbelangen Commissie
De Beroepsbelangencommissie houdt zich bezig met de organisatie en financiering van de zorg. Nieuwe afspraken en regels hebben vaak gevolgen voor de praktijkvoering van neurologen. De NVN is belangenbehartiger en gesprekspartner namens de neurologen bij de totstandkoming van het Nederlandse zorgbeleid. Hiervoor hebben het bestuur van de NVN en de Beroepsbelangencommissie nauw contact met onder andere de beroepsbelangencommissies van andere verenigingen, de Federatie Medisch Specialisten, de NZa, het ZiN, ZN, het CBR en de leveranciers van diverse data en analyses waarop de bekostiging (mede) wordt gebaseerd.

Raad Beroepsbelangen
In de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten wordt beleid gemaakt rond de positie, organisatie en financiering van medisch specialisten. Positionering, arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen, gezond en veilig werken, en registratie en declaratie zijn belangrijke speerpunten.

De Raad stelt elk jaar een plan met doelstellingen vast. Die doelstellingen sluiten aan bij de afspraken die zijn gemaakt in de zorgakkoorden en het visiedocument Medisch Specialist 2025. Dit jaarplan wordt vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering, waaraan de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen deelnemen. Vervolgens vullen de werkgroepen, beroepsbelangencommissies en het Federatiebureau de beleidslijnen verder in.

In de Raad zitten medisch specialisten, zowel uit het vrije beroep als in dienstverband, namens hun wetenschappelijke vereniging. Namens de NVN is dit Hans Bosboom (dienstverband), over een plaatsvervanger wordt gesproken. Chirurg Karel Hulsewé is voorzitter van de Raad Beroepsbelangen.

 

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.