2020

Belgisch Nederlandse Studieclub - virtuele bijeenkomst

In het najaar is het plan, gezien de omstandigheden rondom de COVID, de Belgisch Nederlandse Studieclub als virtuele bijeenkomst te laten plaatsvinden.

Daartoe willen we inventariseren welke datum hiervoor het meest geschikt is, te weten 04 of 18 november. Daarnaast willen wij u verzoeken om u hiervoor aan te melden zodat wij weten wie we de uitnodiging kunnen sturen.

Graag verneem ik van u welke datum past en of u al dan niet wilt deelnemen. Stuur een e-mail naar Annemarie Ram