2020

Landelijke AIOS toets 2020

De aiostoets is verplicht voor alle aios neurologie en wordt groepsgewijs afgenomen, onder supervisie, zonder toegang tot boeken, naslagwerk of andere informatiebronnen. Toegang tot literatuur wordt beschouwd als fraude en door de opleider met de betreffende aios besproken (competentie professionaliteit). De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Centrale afname in Utrecht voor alle aios in jaar 1 en 2 van de opleiding en de aios die later in de opleiding zijn, maar nog geen voldoende behaald hebben;
  • De afname vindt plaats op dinsdag 27 oktober 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur;
  • De 3e- 6e jaars aios maken de toets in de eigen opleidingsinrichting met volledige erkenning, allen tegelijkertijd, ook van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Voorbereidende literatuur aiostoets
De toetsvragen dekken het neurologische spectrum zoals gedefiniëerd in NEURON 2 en zijn gebaseerd op het volgende boek:

  Neurology: A Queen Square Textbook
  Eds: Clarke C, Howard R, Shorvon S, Rossor M
  Wiley-Blackwell, Oxford, tweede editie, september 2016
  ISBN: 978-1-118-48617-7

Resultaat
Binnen 20 werkdagen ontvangt ieder persoonlijk bericht van het behaalde resultaat, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Voor het einde van het tweede jaar van de opleiding dient de aiostoets met voldoende resultaat te zijn behaald. De aiostoets heeft betrekking tot de competentie medisch handelen.

Neurologen ontvangen voor deelname aan de toets vier accreditatie-uren, mits de z-score hoger is dan -2,0.