2021

Algemene Ledenvergadering NVN

Op 21 mei is onderstaande uitnodiiging naar alle NVN-leden gestuurd:

Beste collega,

Graag wil ik je van harte uitnodigen voor de online Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVN. Deze vindt plaats op woensdag 30 juni om 16.00 uur (via ZOOM). 

Tijdens deze ALV bespreken we het financiële jaarverslag over 2020. Volgens de huidige wetgeving en onze statuten moet deze vóór 1 juli ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Naast de financiën zijn er ook nog enkele andere belangrijke punten die we graag met je willen bespreken. Tijdens de ALV in december hebben we vooruit geblikt naar 2021 en onze twee jaarthema's gepresenteerd:

Verbinden Hoofdzaak en Neuroloog van de toekomst
We gaan daarover graag met je in gesprek.

Het thema Verbinden Hoofdzaak, onze strategische visie, is een actueler thema dan ooit te voren, in een tijd dat we elkaar vooral op afstand ontmoeten. Het raakt aan de existentiële vragen. Wat verbindt ons als NVN met elkaar? Wat vinden we samen belangrijk in een tijd die ook gaat over subspecialisatie en eigen identiteit? Met wie werken en leren we samen? En hoe zorgen we er op een gemotiveerde wijze voor om doelgericht en actief te blijven? Wat leren we van deze COVID-19 periode?

 Het thema Neuroloog van de toekomst gaat over het continu verbeteren en toekomstbestendig maken van onderwijs zowel voor aios als voor neurologen. Daarbij hebben we met elkaar een discussie te voeren over erkenning van subspecialistische aandachtvelden: moeten we die accrediteren, registeren en visiteren? Het voornemen is om hierover een ledenbijeenkomst te organiseren, die vanwege de voortdurende COVID-19 pandemie nog niet kan plaatsvinden, maar waar we wel met elkaar over in gesprek moeten blijven. Een actuele discussie is rol van de neuroloog in de spoedzorg met een houtskoolschets en de aanvraag van de SEH-artsen om een zelfstandig specialisme te worden. Ook aandacht voor het kwaliteitsbeleid is voor ons allemaal van belang. De snelheid van ontwikkeling van kennis vraagt om snellere modulaire update van richtlijnen en een update van kwaliteitsvisitatie en modernisering van nascholing, waar we met Biemond Online het afgelopen jaar al een voorschot op genomen hebben.

Twee brede thema’s waarover genoeg te bespreken is! Help ons bij de uitdaging om de focus en samenhang te bewaken. Praat mee en meld je snel aan!

Omdat de ALV online is en eventuele stemming over de financiën digitaal plaatsvindt, is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Dit kan via een digitaal inschrijfformulier.
Na inschrijving ontvang je een bevestiging en een ZOOM-link om deel te kunnen nemen. De agenda en de stukken zijn binnenkort te vinden op de website.

Tot ziens op 30 juni!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie,

Ewoud van Dijk,
voorzitter