Symposium Werkgroep Bewegingsstoornissen: Het consult bij bewegingsstoornissen

De Werkgroep Bewegingsstoornissen organiseert op 2 februari 2023 de 16e editie van het jaarlijks symposium, met als titel:

Het consult bij bewegingsstoornissen

Programma
Bekijk het programma. Meer informatie vindt u op de website.

Locatie
Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort.

Kosten deelname
Medisch specialist: € 150
Aios, Physician Assistant, verpleegkundig specialist: € 100
Deelnameprijs is inclusief lunch- en dinerbuffet.

Doelgroep
Neurologen, a(n)ios neurologie, Parkinson-verpleegkundigen én in bewegingsstoornissen geïnteresseerde psychiaters, geriaters, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, neurochirurgen, neurowetenschappers,
Physician Assistants en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor neurologen voor 5 accreditatie-uren. Er is ook accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Inschrijving
Heeft u vragen over de inschrijving, neem dan contact met ons op via scholing@neurologie.nl.

Annuleringsvoorwaarden
Tot zes weken voor aanvang van de bijeenkomst kan u kosteloos annuleren. Annuleert u drie tot zes weken voor aanvang, dan brengt de NVN 50% van de kosten in rekening. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd.