Actueel

Update advies landelijke NVN-werkgroep MS over COVID-19 vaccinaties bij mensen met Multiple Sclerose

24-06-2021

21 juni - Update van de NVN-werkgroep MS

De NVN-werkgroep MS heeft het adviesdocument voor COVID-19 vaccinatie bij MS op enkele punten aangevuld/gewijzigd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanpassing adviezen over de timing van COVID-19 medicatie. Dit betreft::

    • Alemtuzumab: vaccineren bij voorkeur 4 weken voor kuur en 24 weken na laatste kuur (was: 12 weken erna)
    • Cladribine:vaccineren bij voorkeur 2-4 weken voor kuur, door MSIF geen termijn meer genoemd hoe lang na laatste kuur (was: 12 weken erna); op basis van literatuur besloten in Nederland termijn van 18 weken aan te houden.
    • Ofatumumab: vaccineren bij voorkeur 2—4 weken voor start behandeling, geen termijn meer genoemd voor timing vaccinatie na start behandeling (was: 4 weken erna)
  • Verder nemen wij het advies van de Gezondheidsraad over dat ook mensen met doorgemaakte COVID-19 bij wie er mogelijk een verminderde vaccinrespons is het beste een volledig vaccinatieschema kunnen krijgen, Dit in tegenstelling tot gezonde personen bij wie na doorgemaakte COVID-19 één dosis vaccin volstaat. Voor zover nu bekend is een verminderde vaccinrespons te verwachten bij B-cel depleterende behandelingen, S1P-receptor antagonisten en de eerste maanden na behandeling met alemtuzumab, cladribine en stamceltherapie.

Verder is er het verzoek nieuwe COVID-gevallen bij mensen met MS en immuunmodulerende of immuunsuppressieve medicatie te melden bij Floor Loonstra. Hier kunnen ook bijwerkingen van vaccinaties (ontstaan of verergering demyeliniserende aandoeningen) gemeld worden.


14 maart - Update van de NVN-werkgroep MS


De NVN-werkgroep MS heeft het adviescocument voor COVID-19 vaccinatie bij MS op enkele punten aangevuld/gewijzigd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • toevoeging informatie over het Astra-Zeneca en Johnson&Johnson vaccin
  • intervallen tussen vaccinatie en IMT

22 februari - Update vanuit het RIVM:

De Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 wordt met regelmaat herzien. De laatste versie is van 22 februari 2021. In de bijlage is aandacht voor het vaccin AstraZeneca. Hier staat aangegeven:
Er zijn op dit moment twee mRNA-vaccins, Corminaty (Pfizer BioNTech) en Moderna-vaccin, en één virusplatform-vaccin (AstraZeneca- c.q. ChAdOx1-S nCoV-19-vaccin) geregistreerd. Mensen van 65 jaar en ouder krijgen nu een mRNA-vaccin. De beide geregistreerde mRNA-vaccins zijn effectief en veilig bij ouderen en naar verwachting ook veilig bij immuungecompromitteerde patiënten.
De effectiviteit van mRNA-vaccins en virusplatform-vaccins is onderling niet vergeleken. Beide typen vaccins zijn nog niet onderzocht bij immuungecompromitteerde patiënten. In deze fase van de pandemie wordt geadviseerd om vaccinatie niet uit te stellen tot een moment dat er mogelijk een betere vaccinatierespons verwacht kan worden.

Klik hier voor de gehele tekst van de bijlage. 

Bron: RIVM, 22 februari 2021


Vanuit de landelijke NVN-werkgroep MS:

De landelijke NVN-werkgroep heeft een advies document uitgebracht voor COVID-19 vaccinatie bij MS.

Het gegeven advies is gebaseerd op de adviezen van het RIVM::
https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten 

MS experts hebben dit aangepast voor mensen met MS. Het kan aan de hand van nieuwe inzichten aangepast worden. De adviezen gelden voor het Pfizer en Moderna vaccin. Dit zijn de vaccins die momenteel in Nederland gegeven worden.


Vanuit het RIVM:
In aanvulling op de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie is als bijlage de handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten gepubliceerd.

Deze handleiding is opgesteld om uitvoerende professionals bij de GGD, de huisartspraktijk, in verpleeghuizen en instellingen, en in het ziekenhuis een handvat te bieden bij de uitvoering van hun taak bij vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten tijdens de COVID-19-vaccinatiecampagne in de huidige fase van de pandemie. Deze handleiding zal periodiek worden herzien als andere effectieve vaccins geregistreerd worden en beschikbaar komen, en op basis van nieuw onderzoek over COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.

De handleiding wordt met regelmaat herzien. Bekijk de laatste versie op de website.

Bron: LCI/RIVM

Verder blijft het verzoek staan nieuwe COVID-gevallen bij mensen met MS en immuunmodulerende of immuunsuppressieve medicatie te melden bij Floor Loonstra (f.loonstra@amsterdamumc.nl).

Ook bijwerkingen van vaccinaties in de zin van ontstaan of verergering demyeliniserende aandoeningen graag melden bij Floor Loonstra.