Actueel

Advies landelijke NVN-werkgroep MS over COVID-19 vaccinaties bij mensen met Multiple Sclerose

14-01-2021

Vanuit de landelijke NVN-werkgroep MS:
De landelijke NVN-werkgroep heeft een advies document uitgebracht voor COVID-19 vaccinatie bij MS.

Het gegeven advies is gebaseerd op de adviezen van het RIVM::
https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten 

MS experts hebben dit aangepast voor mensen met MS. Het kan aan de hand van nieuwe inzichten aangepast worden. De adviezen gelden voor het Pfizer en Moderna vaccin. Dit zijn de vaccins die momenteel in Nederland gegeven worden.


Vanuit het RIVM:
In aanvulling op de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie is als bijlage de handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten gepubliceerd.

Deze handleiding is opgesteld om uitvoerende professionals bij de GGD, de huisartspraktijk, in verpleeghuizen en instellingen, en in het ziekenhuis een handvat te bieden bij de uitvoering van hun taak bij vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten tijdens de COVID-19-vaccinatiecampagne in de huidige fase van de pandemie. Deze handleiding zal periodiek worden herzien als andere effectieve vaccins geregistreerd worden en beschikbaar komen, en op basis van nieuw onderzoek over COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.

De handleiding wordt met regelmaat herzien. Bekijk de laatste versie op de website.

Bron: LCI/RIVM