Actueel

Definitief aangepast formulier bij nieuw hersendoodprotocol

06-03-2017

Per 1 augustus 2016 is er een vernieuwd Hersendoodprotocol ingegaan. 
Dit protocol bevat de procedurele voorwaarden voor het vaststellen van de hersendood bij orgaandonatie. Het is gebaseerd op het advies ‘Vaststellen van de dood bij postmortale orgaandonatie’ dat de Gezondheidsraad op 10 juni 2015 uitbracht. Alle ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht zich aan dit protocol te houden.
In een overzicht is aangegeven welke verschillen er zijn met de eerdere versie.

G. Drost, M.A. Kuiper en J.G. van Dijk hebben zitting in de Coördinatiegroep Orgaandonatie (CGOD) en meegewerkt aan de nieuwe versie.

Zij hebben een toelichting geschreven in twee vormen:  

  • een Powerpoint-bestand, om te gebruiken op refereerbijeenkomsten e.d. De spreker kan dan gebruik maken van de erbij gevoegde opmerkingen, die te zien zijn op de 'notes view'.
  • een pdf-bestand van de 'notes view'. Deze versie is zeer geschikt voor het zelf lezen van de tekst.  

Naast deze toelichting vindt u ook nog:

Formulier vaststellen hersendood
In het Hersendoodprotocol, zoals gepubliceerd als bijlage bij het Koninklijk Besluit van 21 maart 2016, is in tabel 4 een ‘formulier vaststellen hersendood’ opgenomen. Na de inwerkingtreding van het aangepaste Besluit Hersendoodprotocol op 1 augustus jl. is onduidelijkheid ontstaan over het bij het protocol horende formulier vaststellen van de hersendood. Door een foutieve weergave op het formulier van de volgorde van de tests die moeten worden uitgevoerd om de hersendood vast te stellen, is de vrees ontstaan dat in de klinische praktijk het uitvoeren van de test onnodige belastend kan zijn voor de patiënt.

Vanuit de NVN is hierop een aangepast formulier gemaakt waarop de volgorde van de tests in overeenstemming is met de volgorde die door het hersendoodprotocol wordt voorgeschreven. Dit formulier wijkt daarmee af van het formulier dat is vastgelegd in het Besluit Hersendoodprotocol en heeft dan ook officieel geen wettelijke status.
Gelet op het belang om snel duidelijk te krijgen welk formulier gebruikt kan worden, wordt door de Gezondheidsraad nog dit jaar een wijzigingsbesluit aan de Raad van State voorgelegd waarmee het in het Besluit Hersendoodprotocol opgenomen formulier wordt aangepast. Het zal naar verwachting nog ongeveer tot 6 maanden duren (halverwege 2017) voordat het Besluit Hersendoodprotocol daadwerkelijk is aangepast en het nieuwe formulier van kracht wordt. Nu de Gezondheidsraad het nieuwe formulier heeft geaccordeerd, en op de eigen website heeft geplaatst, kan dit formulier in de tussentijd gebruikt worden bij het vaststellen van de hersendood.