Overzicht folders

april 2020:
Coronavirus (COVID-19) en neurologische klachten
Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met gemiddeld zeker 50% is gedaald. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting vinden dit bijzonder verontrustend. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen

Hoewel begrijpelijk, is het niet nodig om terughoudend te zijn met een bezoek aan het ziekenhuis in geval van acute hartklachten of beroerteklachten. De ziekenhuizen treffen zoveel mogelijk maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Wij roepen u daarom met de grootst mogelijke klem op om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij huisarts/huisartsenpost (of 112 bij hevige acute klachten) te melden. En bij acute verlamming, spraak- of taalstoornis 112 te bellen. Ook in deze tijd van het coronavirus.

Bovenstaande oproep is op 27 2020 oktober herhaald.


Via onderstaande lijst biedt de NVN informatie over verschillende neurologische aandoeningen. U kunt deze informatie ook printen.

De NVN is een wetenschappelijke beroepsvereniging met als taak de neurologie te bevorderen en de belangen van de neurologen in Nederland te behartigen. De NVN kan geen vragen beantwoorden over de individuele behandeling van patiënten. We raden u aan uw klachten nogmaals te bespreken met uw huisarts of behandelend neuroloog.

Thuisarts.nl
Algemene informatie over diverse aandoeningen en medische behandelingen kunt u ook vinden op de website van thuisarts.nl. Hier vindt u informatie over gezondheid en ziekten en medisch-specialistische zorg. De diverse folders over medisch specialistische zorg zijn opgesteld door Het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland.

Consultkaarten
Patiënten en artsen willen graag 'samen beslissen'. Het gebeurt steeds meer, maar het kan nog beter. Soms voelt het nog niet echt als 'samen' en daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. Samen met de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelde de NVN consultkaarten voor patiënten met CTS, Epilepsie, lage rughernia en Parkinson. Deze helpen de patiënten en hun behandelaars om de mogelijkheden voor behandeling/medicatie te bespreken.