• Home
  • /
  • Online NVN-Ledenbijeenkomst over acute zorg
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • Online NVN-Ledenbijeenkomst over acute zorg

Online NVN-Ledenbijeenkomst over acute zorg

11 oktober 2022
Online

Wat gaan we bespreken bij deze NVN-ledenbijeenkomst over dit veelbesproken onderwerp?
Erwin Hoogervorst legt het in een kort filmpje uit.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.


Aanvullende informatie
Het zal je niet ontgaan zijn dat er sinds de ledenbijeenkomst over de toekomst van de acute zorg op maandag 31 januari 2022 in hoog tempo nieuwe ontwikkelingen zijn geweest:

  • De aanvraag om erkenning van SEH-artsen als eigen medisch specialisme is door het College Geneeskundige Specialismen afgewezen. Dat doet echter niets af aan hun steeds verder groeiende rol in de acute (neurologische) zorg.
  • De Beroepsbelangencommissie heeft een enquête onder alle klinieken gehouden, met een hoge respons. Het bestaan van grote verschillen in werkwijze tussen de Nederlandse klinieken werd daarin bevestigd.
  • De Loopbaanmonitor Medisch Specialisten wijst uit dat neurologen de werkdruk bovengemiddeld aanmerken als (te) hoog. Een sterk toenemende aandeel van de acute neurologie speelt daarbij een belangrijke rol.
  • Het Integraal Zorg Akkoord (IZA), inmiddels ondertekend door de Federatie Medisch Specialisten, wil richting geven aan de inrichting van de acute zorg in Nederland en legt daarvoor ook verantwoordelijkheden bij de medisch specialistische verenigingen.

Het bestuur wil onderzoeken in welke mate de NVN regie moet en kan nemen en houden op de (landelijke) inrichting van de acute neurologische zorg. Daarvoor is, zeker met de grote verschillen in de inrichting en werkwijze in de verschillende ziekenhuizen die er nu bestaan, de input van jullie als leden onontbeerlijk.
Daarom organiseren wij op 11 oktober 2022 een volgende digitale ledenbijeenkomst over dit onderwerp.

Met hartelijke groet,
namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie,

Erwin Hoogervorst, vice-voorzitter
Ewoud van Dijk, voorzitter

 

Actueel

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.