• Home
  • /
  • Voorjaarssymposium Werkgroep Bewegingsstoornissen ‘Let’s walk on’
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • Voorjaarssymposium Werkgroep Bewegingsstoornissen ‘Let’s walk on’

Voorjaarssymposium Werkgroep Bewegingsstoornissen ‘Let’s walk on’

3 februari 2022

De werkgroep Bewegingsstoornissen organiseert op donderdag 3 februari 2022 het voorjaarssymposium  ‘Let’s walk on’.

Het programmahttps://nvn-nascholingen.nl/upload/Programma-voorjaarssymposium-NWB.pdf
(aanvang: 13.00 uur – einde: 18.45 uur)

Inschrijvenhttps://nvn-nascholingen.nl/
Kies in het scherm voor nascholing werkgroep Bewegingsstoornissen. Via de website kan u een account aanmaken. Bij vragen over de inschrijving kan u een mailbericht sturen aan scholing@neurologie.nl

Het programma ‘Let’s walk on’ biedt een up to date overzicht van uiteenlopende loopstoornissen. Een groot spectrum aan loopproblemen binnen de bewegingsstoornissen en daarbuiten passeert de revue.

In de twee keynote lectures staan we stil bij loopproblemen die kunnen optreden bij hyperkinetische bewegingsstoornissen en de afwijkingen die we kunnen zien aan het lopen bij kinderen. Vervolgens komen loopstoornissen bij spasticiteit en ataxie aan bod en tegen welke hypokinetische loopstoornissen we kunnen aanlopen. Verder is er uitgebreide aandacht voor het “gaan en staan” bij patiënten met orthostatische tremor.

Ook al hebben we opnieuw moeten besluiten het symposium online aan te bieden, we denken dat u met dit programma vele handvatten krijgt om in de praktijk met loopstoornissen aan de gang te gaan.

Net als eerdere jaren is er in het programma aandacht voor landelijke studies. Onderzoekers kunnen hun studie kort uiteenzetten en aangeven hoe neurologen een bijdrage aan deze studies kunnen leveren. Laat het ons weten als u uw studie wilt bespreken!

Dit jaar worden maar liefst twee Jaarprijzen Bewegingsstoornissen uitgereikt, omdat vanwege COVID-19 in 2021 geen uitreiking heeft plaatsgevonden. De winnaars zullen aansluitend een korte voordracht houden over hun bekroonde onderzoek.

Traditioneel eindigen we het programma met de videosessie, waarbij we uw bijdrage, zowel het tonen van video’s als betrokkenheid bij de discussie, zeer op prijs stellen. Ook dit jaar dingen de video’s mee naar de Nederlandse inzending voor de Video Challenge van het International Parkinson and Movement Disorders Society congres in 2022.

Het inschrijfgeld bedraagt € 100,00 voor medisch  specialisten en € 75,00 voor aios, onderzoekers, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

We hopen van harte u te mogen begroeten op 3 februari 2022!

Namens de Nederlandse Werkgroep Bewegingsstoornissen,
Agnita Boon en Alex Munts

Actueel

TNN#1_2022_Cover

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.