Zoek
  • Home
  • /
  • Loopbaanmonitor 2024 geeft aan: Werkplezier aios en medisch specialisten blijft hoog, maar staat onder druk
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • Loopbaanmonitor 2024 geeft aan: Werkplezier aios en medisch specialisten blijft hoog, maar staat onder druk

Loopbaanmonitor 2024 geeft aan: Werkplezier aios en medisch specialisten blijft hoog, maar staat onder druk

Het werkplezier onder aios en medisch specialisten is onverminderd hoog gebleven. 86% ervaart regelmatig tot vaak werkplezier en 95% is trots op het werk. Dat blijkt uit de tweede editie van de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten, een tweejaarlijks onderzoek van de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist (DJS). De hoge bevlogenheid is volgens de drie organisaties positief, maar ze signaleren ook dat deze onder druk staat doordat de arbeidsomstandigheden van (toekomstig) medisch specialisten niet altijd aansluiten bij de complexiteit van de zorg en de gewenste werk-privébalans.

Ruim 10.000 medisch specialisten, klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers (in opleiding) vulden tussen 9 januari en 28 februari 2024 de tweede editie van de loopbaanmonitor in. Uit de resultaten blijkt dat 89% van de respondenten tevreden is over de samenwerking met directe collega’s. Van de aios is ruim driekwart (zeer) tevreden over de opleider en het opleidingsklimaat. Het aantal aios dat tevreden is over de taken/werkzaamheden is gestegen van 47% in 2022 naar 60% in deze editie. Bij medisch specialisten is 90% (zeer) tevreden over het aanbod van bij- en nascholing en de ruimte om deze te kunnen volgen.

Werkdruk
Ten opzichte van twee jaar geleden is de ontevredenheid over de werkdruk wel toegenomen van gemiddeld 26% naar 30%. Deze ontevredenheid is met 36% het grootst bij mid-career medisch specialisten. Vooral de regeldruk en administratieve lasten zijn van invloed op de ervaren werkdruk, gevolgd door de hoeveelheid taken en patiënten die specialisten in de beschikbare tijd moeten uitvoeren/behandelen. Respectievelijk 74% en 69% van de respondenten geeft aan dat dit enigszins tot vaak van invloed is op de werkdruk.

Normalisering arbeidsduur
Uit de loopbaanmonitor blijkt verder dat bijna de helft van de aios en medisch specialisten nu meer dan 46 uur per week werkt, terwijl 38% een werkweek van 36-40 uur het meest wenselijk vindt. Daarnaast wil 35% van de medisch specialisten eerder met pensioen; voor bijna de helft zijn de mentale of fysieke gezondheid en de werkdruk daarvoor de voornaamste redenen. Volgens Suzanne Booij, voorzitter van de LAD, bevestigen deze uitkomsten de urgentie voor het normaliseren van de arbeidsduur: “Zeker gezien de hoog ervaren werkdruk is het belangrijk dat we hierover aan cao-tafels concrete afspraken maken, zodat alle (toekomstige) medisch specialisten gedurende hun hele loopbaan duurzaam inzetbaar blijven.”

Werk-privébalans
Als het gaat om de werk-privébalans is alleen een meerderheid van de senior specialisten (55%) daar tevreden over. Bij startende specialisten (44%), mid-career (39%) en aios (33%) is dit een stuk lager. Voor De Jonge Specialist is dat reden om aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp.

Invloed
Tot slot is in deze editie uitgevraagd in hoeverre de respondenten steun ervaren in hun werk. Uit de resultaten blijkt dat 94% van de aios en medisch specialisten steun ervaart van hun naasten, 90% van hun directe collega’s en 81% van de collega’s binnen hun eigen vakgebied. De ervaren steun vanuit de raad van bestuur (24%) en de maatschappij (26%) is lager. Verder is 33% van de aios en 27% van de medisch specialisten ontevreden over de invloed binnen hun ziekenhuis of zorginstelling. Volgens de Federatie, LAD en DJS onderstrepen die uitkomsten hun gezamenlijke inspanningen om de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en positie van aios en medisch specialisten verder te verbeteren.

De Federatie, LAD en DJS willen nog nadere analyses uitvoeren op de cijfers die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor nieuw te maken beleid.

Neurologie
Er zijn in de loopbaanmonitor ook enkele specialismespecifieke vragen voor de neurologie gesteld. De antwoorden op deze vragen gaan we op korte termijn analyseren en koppelen we via de NVN-nieuwsbrief terug.

Bron: Federatie Medisch Specialisten, 14 mei 2024

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.