Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Taakherschikking

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Sinds 2015 mogen de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) zelfstandig zorg registeren en declareren. Het Consensusdocument Taakherschikking Neurologie gaat in op de positie van de PA en de VS binnen de neurologie. De bijlage bij dit document bevat een overzicht van het werkveld, de opleiding en (her)registratie van de PA en VS.

Werkformulieren
Om de taakomschrijving te bevorderen zijn organisatie- en samenwerkingsafspraken op lokaal niveau belangrijk. Hiervoor zijn werkformulieren opgesteld:

 

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.