Zoeken
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Administratieve regeldruk

In maart 2018 is de projectgroep (Ont)regel de zorg in het leven geroepen. Doel van deze projectgroep is om de administratieve lasten van de neuroloog en de aios te verminderen. Op de onderstaande punten hebben we de meeste winst behaald.

Opleiding
De VAAN heeft begin 2019 een enquête uitgezet onder de opleidingsklinieken met een volledige erkenning. Op basis van de resultaten hebben we 10 schrappunten geformuleerd om de administratieve lasten van aios te verminderen. Tijdens de opleidingsvisitaties is er voortaan ook specifiek aandacht voor de mate van administratieve belasting in relatie tot de opleidingsdoelen.

Visitatie
De NVN heeft een eigen normen- en waarderingsstelsel ontwikkeld zodat visitaties op een systematische, objectieve en transparante manier plaatsvinden. Bij de laatste revisie (2019) hebben we meer dan 25% van de normen voor kwaliteitsvisitaties geschrapt; we gingen van 31 naar 18 normen. De normen zijn verdeeld in 4 kwaliteitsdomeinen: evaluatie van zorg, functioneren van de vakgroep, patiëntenperspectief en professionele ontwikkeling.

Diagnosethesaurus
We hebben de Diagnosethesaurus (DT) in 2019 gereduceerd. De DT-lijst heeft een nieuwe indeling gekregen. Deze bestaat uit een basislijst en een uitgebreide, meer wetenschappelijke lijst. Iedere neuroloog/ieder ziekenhuis kan kiezen tussen beide lijsten. We hebben geprobeerd de kwaliteit van de basislijst flink te verbeteren. Zo hebben we termen met overlap samengevoegd en/of verwijderd, synoniemen gewijzigd en diagnoses verplaatst naar de uitgebreide lijst. Alle termen die een symptoom en geen diagnose waren zijn verwijderd. We hebben ook geprobeerd om overbodige details terug te brengen tot één hoofdterm. Daarbij hebben we alle dbc-afleidingen gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. De basislijst is daarmee teruggebracht van 3.800 naar 297 termen en de uitgebreide lijst bevat 834 termen.

Kwaliteitsmeting
We hebben de indicatoren met meer dan 25% gereduceerd. Op het Transparantieportaal zijn alle CTS-, dementie- en hoofdpijnindicatoren geschrapt. DPIA (Parkinson) is gestaakt. DASA (herseninfarct) en MS Registratie bestaan nu uit minder dan 10 indicatoren per registratie.

Meer (algemene) informatie over het thema (Ont)regel de zorg vindt u op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.