menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Onze speerpunten

De VAAN heeft de volgende speerpunten geformuleerd.

Opleiden op maat
De eerdere speerpunten ‘Individualisering’ en ‘Aandacht voor opleiding’ worden in 2023 samengevoegd tot ‘Opleiden op maat’. Komend jaar richten wij ons op het optimaliseren van het opleidingsgesprek en blijven wij nauw betrokken bij het ontwikkelen en schrijven van NEURON-3, waarin wij ons onder andere inzetten voor meer ruimte voor ontwikkelen van eigen (niet-medische) competenties. Ook maken wij ons hard voor een betere inrichting van het portfolio en willen we iedereen weer stimuleren voor meer feedbackmomenten. Tevens zullen wij jullie weer voorzien van interessant digitaal landelijk VAAN onderwijs, waarvan alle edities terug te zien zijn op de NVN-website!

Verbinden/branding
Dit speerpunt stelden wij al in 2021 op met als doel meer te verbinden met onze achterban en met de NVN. Wij denken dat dit inmiddels goed is gelukt!
Ook in 2023 continueren wij de hiervoor ingezette initiatieven, zoals onder andere de actieve LinkedIn, vaste column in de Neuroloog, participatie van aios bij de NVN. Daarnaast gaan wij weer nieuwe opleidingsgerichte- en sociale bijeenkomsten organiseren. Verder zullen wij het komende jaar de focus uitbreiden naar de verbinding met de generaties onder en boven ons en de beeldvorming van ons vak. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we het achterhaalde beeld van het vak neurologie veranderen? Welke rol kunnen wij zelf spelen in het enthousiasmeren van coassistenten voor een aniosplek in de neurologie? Hoe behouden we de geïnteresseerden voor de opleiding? En hoe gaan we om met generatieverschillen? Deze en andere vragen staan dit jaar centraal staan bij de actiepunten van dit speerpunt.

Vitaliteit
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van jonge dokters is de laatste jaren een belangrijk thema en overstijgt ons eigen specialisme. Ook dit jaar willen wij ons hier weer voor inzetten. We gaan ons richten op 1) het verzamelen en delen van goede initiatieven gericht op werkdruk/werkplezier, 2) het continu onder de aandacht blijven brengen van dit thema bij de NVN en de generatie artsen boven ons en 3) het promoten van landelijke initiatieven zoals enquêtes of bijeenkomsten die betrekking hebben op dit thema.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.