menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Onze speerpunten

Verbinden als hoofdzaak
We leven momenteel in een tijd en wereld van grotere afstand en daarom vinden wij het belangrijk de verbinding met de VAAN-leden en de NVN te versterken. Dit doen wij onder andere door onze achterban te informeren op de website en via LinkedIn, nieuwe aios welkom te heten met een welkomstgeschenk en eerstejaarsborrel, tweemaal per jaar een gezamenlijke vergadering met het NVN-bestuur, de aios neurologie te betrekken bij landelijke commissies en te inventariseren wat er speelt onder de aios.

Doelmatig door de opleiding
Door vergrijzing, toenemende ontwikkelingen binnen de zorg en tegelijkertijd beteugeling van zorgkosten neemt het belang van het leveren van doelmatige zorg toe. Daarom onderzoeken wij op welke manier het aandachtspunt doelmatigheid meer aan bod kan komen in de dagelijkse praktijk. We richten ons onder andere op:

  • de mogelijkheid dat aios doelmatigheids-/verbeterprojecten opzetten in het kader van hun opleiding;
  • het geven van updates over lopende doelmatigheidsprojecten zoals het project Zinnige Zorg;
  • het maken van een informatieposter over kosten van aanvullend onderzoek met als doel kostenbewustzijn meer onderwerp van gesprek te maken.

Gezond opleidings- en werkklimaat
Naast specialisme-specifieke taken, zijn optimale werk- en opleidingsomstandigheden van aios minstens zo belangrijk om tot een volwaardig neuroloog te kunnen worden opgeleid. Wij besteden aandacht aan de eigen ontwikkeling van de aios, het optimaliseren van werkplezier en het beheersbaar maken van de werkdruk. Zo werken we eraan dat bij de start van de opleiding neurologie in lokale klinieken een individueel coachingstraject via bijvoorbeeld Challenge & Support wordt aangeboden, de cao’s van de opleidingsklinieken worden geoptimaliseerd en opleidingsactiviteiten zo veel mogelijk binnen werktijd plaatsvinden. Het doel is om de aios op te leiden tot een collega die zin heeft in zijn of haar werk.

Opleiden in de volle breedte
Met de trend tot subspecialisatie en de toenemende mate van complexiteit van de neurologische zorg wordt het in de toekomst waarschijnlijk moeilijker om de aios in de volle breedte op te leiden tot algemeen neuroloog binnen de huidige opleidingskaders. Daarom inventariseren wij momenteel of dit nu al in opleidingsziekenhuizen tot problemen leidt. Maar wij kijken ook naar eventuele oplossingen, zowel op lokaal maar zeker ook op regionaal of zelfs landelijk niveau. Een aios neurologie moet zich na 6 jaar opleiding voldoende als algemeen neuroloog opgeleid voelen!

Actueel

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.