MS Symposium 2023

MS Symposium 2023

Het zevende landelijke symposium van de MS werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie vindt plaats op vrijdag 31 maart 2023 in de Amstelzaal, Amsterdam UMC, locatie VUmc (van 9.30 – 17.00 uur). In tegenstelling tot vorig jaar zal het geen hybride symposium zijn.

Doelgroep
Dit symposium wordt jaarlijks georganiseerd voor in MS geïnteresseerde neurologen, a(nios), MS-verpleegkundigen en overige belangstellenden. Door het bijwonen van deze nascholing blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van MS. U krijgt informatie met directe klinische relevantie.

Het symposium wordt niet gesponsord.

Programma
Bekijk het programma.

Kosten deelname
Neuroloog / Lid MS werkgroep: € 120
Neuroloog / geen lid MS werkgroep: € 240
VS / PA / A(N)IOS / overigen: € 120

Inschrijven
De inschrijving is gesloten.

Accreditatie
Accreditatie voor neurologen wordt aangevraagd.

Annuleringsvoorwaarden
Tot zes weken voor aanvang van de bijeenkomst kan u kosteloos annuleren. Annuleert u drie tot zes weken voor aanvang, dan brengt de NVN 50% van de kosten in rekening. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Tot 31 maart!
Elles Berger-Plantinga, Elske Hoitsma, Jolijn Kragt en Bob van Oosten