printen

Wat is neurologie en wat doen neurologen

Wat is een neuroloog?

De neuroloog is een arts die gespecialiseerd is in ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren van de mens. Hoofdpijn, krachtsverlies van een ledemaat, dubbel zien of een loopstoornis zijn voorbeelden van klachten waarmee mensen bij een neuroloog komen. De ziekten die door een neuroloog behandeld worden zijn onder meer migraine, epilepsie, ziekte van Parkinson of een carpaal tunnel syndroom. 

Wat doet de neuroloog?
Luisteren
Allereerst luistert de neuroloog naar uw verhaal; daarna stelt hij aanvullende vragen. Dit is erg belangrijk omdat het verhaal duidelijk kan maken wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat voor verder onderzoek verricht nodig is om een diagnose te kunnen stellen. 

Kijken
Met het lichamelijke onderzoek kan de neuroloog de meeste functies van de hersenen en de zenuwen testen. Tijdens het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek kan de neuroloog hulpinstrumenten gebruiken zoals een stemvork of een reflex-hamer. Daarna volgt zo nodig verder onderzoek. Met behulp van een spierzenuwonderzoek (EMG) met elektronische apparatuur kan een zenuw- of spieraandoening aangetoond worden. Een hersenfilmpje (EEG) kan epilepsie opsporen. Een ruggenprik kan een zenuw- of hersenvliesontsteking aantonen. Verder kan met een scan (MRI of CT) gekeken worden of er bijvoorbeeld een rughernia of hersentumor zit. 

Behandeling
Door ontwikkelingen van de afgelopen tijd op het gebied van onderzoek en behandeling kan de neuroloog tegenwoordig veel meer betekenen voor de patiënten dan vroeger. 

Samenwerking
Soms werkt de neuroloog samen met andere artsen. Als een operatie nodig is, is dit de neurochirurg of orthopedisch chirurg. Bij veel neurologische aandoeningen is voorlichting en begeleiding heel belangrijk. Hierdoor werkt de neuroloog dan ook vaak samen met fysio- en ergotherapeuten, revalidatieartsen, logopedisten en verpleegkundigen. 

Behandelduur
Eén of twee bezoeken aan de neuroloog zijn vaak voldoende. De neuroloog brengt dan advies uit aan de huisarts en de huisarts neemt de behandeling over. Bij sommige neurologische aandoeningen komen patiënten regelmatig terug voor controle. 

Afkortingen

CT     ComputerTomogram (scan met Röntgenstraling van bijvoorbeeld de hersenen)
EEG  

Electro-EncefaloGram (registratie van de elektrische activiteit in de hersenen)

EMG  ElectroMyoGram (spier/zenuwonderzoek)
MRI Magnetic Resonance Imaging (scan met magnetische velden van bijvoorbeeld hersenen of ruggenmerg)
   

Welke arts wil jij zijn? 
Onder deze titel heeft de KNMG voor diverse medische beroepsgroepen een beroepenfilm gemaakt. Dit is een onderdeel van het project 'beroepskeuze', een project dat als doel heeft informatie te verstrekken aan studenten en basisartsen zodat zij een juiste keuze kunnen maken voor hun medische vervolgopleiding.

Voor de neurologie is een 4 minuten durende beroepenfilm gemaakt waar Selma Tromp (neuroloog in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein) te zien is bij haar dagelijkse werkzaamheden. In de film geeft zij informatie over de werkzaamheden van de neuroloog.

Bekijk de film op youtube.