menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Consilium Neurologicum

Het Consilium Neurologicum bestaat uit twee onderdelen: het Plenair Consilium Neurologie (PCN) en het Kernconsilium Neurologie (KCN). Het PCN adviseert het KCN over opleidingszaken. Het KCN adviseert het NVN-bestuur over opleidingszaken, formuleert opleidingseisen en heeft taken op het gebied van onderwijs, nascholing en toetsing. Een subcommissie
E-learning ondersteunt het KCN. Ten slotte ontwikkelt het KCN een toekomstvisie over de gewenste ontwikkelingen in de neurologische opleiding.

Samenstelling Plenair Consilium Neurologie (PCN)
Het PCN bestaat uit alle door RGS erkende opleiders neurologie, alle coördinatoren van de opleidingsonderdelen KNF en kinderneurologie en twee VAAN-leden. De opleiders en coördinatoren zijn voor de duur van hun opleiderschap of specifieke opleidingsverantwoordelijkheid lid van het PCN. Alle opleiders en/of opleidingsverantwoordelijken neurologie staan opgenomen in een overzicht.

Samenstelling  Kernconsilium Neurologie (KCN)
Prof. dr. H. W. (Henk) Berendse, voorzitter
Prof. dr. N. (Nens) van Alfen, vicevoorzitter
C.I. (Chanine) Broerse, namens de VAAN
Dr. J.E.C. (Jacoline) Bromberg, adviseur visitatie
Dr. M. (Marijke) Eurelings
Dr. K. (Korné) Jellema
Dr. I.L.H. (Iris) Knottnerus
Dr. F.S.S. (Frans) Leijten
J.A.L. (Juliette) Santing, namens de VAAN
Dr. M.C.G. (Mariëlle) Vlooswijk
Dr. M.C.Y. (Marie-Claire) de Wit

Ondersteuning vanuit het bureau:
Naima van Schaik

Stuurgroep aios-onderwijsdagen
De stuurgroep aios-onderwijsdagen is verantwoordelijk voor het programma van de 5 verschillende cursussen die we tijdens de opleiding aanbieden. Zij bewaakt dat de doelen van de aios-onderwijsdagen daar goed in terugkomen en dat er samenhang is tussen de cursussen in de verschillende jaargangen. De stuurgroep evalueert hiervoor de cursussen en stelt de visie en de doelen zo nodig bij. De stuurgroep brengt jaarlijks verslag uit aan het KCN.

Samenstelling stuurgroep aios-onderwijsdagen
Dr. F.S.S. (Frans) Leijten (voorzitter)
Prof. Dr. H.W. (Henk) Berendse
Dr. J.M. (Juna) de Vries
(Laura) Donker Kaat
Dr. P.H.C. (Philip) Kremer
Dr. K. (Karim) Kreft
(Jeske) van Pamelen (aios)
L.E. (Linda) Spruijt (aios)
I.W.H. (Inge) Verheijen (aios)
L.W.G. (Linda) Luijten (aios)
Auk Dijkstra (onderwijskundige)

Ondersteuning vanuit het bureau:
E. (Elianne) van Beek

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.