menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Richtlijnen

De commissie Richtlijnen maakt namens het NVN-bestuur beleid over de organisatie, procedure en financiering voor richtlijnontwikkeling binnen de NVN en voor niet-NVN richtlijnprojecten. We bepalen  de prioriteit voor te ontwikkelen neurologische richtlijnen en beoordelen en bewaken de voortgang en transparantie van het proces van richtlijnontwikkeling door de richtlijnwerkgroep en sturen zo nodig bij. Ook beoordelen we de wijze van becommentariëring van conceptrichtlijnen en autoriseren we nieuwe en/of herziene richtlijnen, waarna we toezien op implementatie van de richtlijn. Bij dit proces onderhouden we nauw contact met de NVN-werkgroepen.

Samenstelling commissie Richtlijnen

Dr. L.M.L. (Lonneke) de Lau, voorzitter
E.H.W. (Evelien) Hendriks, namens de VAAN
Prof. dr. H.J.M. (Marian) Majoie
Dr. A.H. (Anine) Stam
Dr. N.A. (Nadia) Sutedja
M. (Merve) Ulubas
A.E. (Anne) Visser, namens de VAAN
M. (Mariëlle) Wohlgemuth

Ondersteuning vanuit het bureau:
M. (Marian) Smit

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.