Wij zoeken jou voor de NVN-klankbordgroep Communicatie!

Vacatures Klankbordgroep communicatie NVN Wil jij als NVN-lid de Klankbordgroep Communicatie komen versterken? De NVN heeft 3 vacatures! Vanwege het vertrek van enkele leden zijn er 3 vacatures voor de Klankbordgroep Communicatie. Iets voor jou?  Wat doet de Klankbordgroep Communicatie? Deze klankbordgroep houdt zich voornamelijk bezig met het up-to-date houden van de patiënteninformatie op de […]

Epilepsie

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie (NLE) fungeert als werkgroep Epilepsie van de NVN. De NLE richt zich op werkers in de gezondheidszorg en het onderwijs, patiënten en hun verzorgenden, overheden en het publiek. De NLE streeft ernaar dat zij beschikken over essentiële kennis en wetenschappelijke onderzoeksgegevens voor een optimale diagnostiek en behandeling van mensen met epilepsie. […]