Search
  • Home
  • /
  • Aanpassing tarief Informatieverstrekking aan derden
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
  • Home
  • /
  • Aanpassing tarief Informatieverstrekking aan derden

Aanpassing tarief Informatieverstrekking aan derden

De NZa voerde nader onderzoek uit naar het tarief van de prestatie ‘Informatieverstrekking aan derden’. Het tarief voor deze prestatie (Overig Zorg Product: OZP 119053) bevatte een fout en is gecorrigeerd.

Correctie
Voor het overig zorgproduct Informatieverstrekking aan derden, het met toestemming van de patiënt schriftelijk verstrekken van informatie over die patiënt aan een derde, niet zijnde een andere zorgaanbieder of zorgverzekeraar, gelden de volgende maximumtarieven in 2024:

  •  1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024: € 38,44
  •  1 april 2024 tot en met 31 december 2024: € 104,70

U vindt het tarief van € 38,44 in de Tarieventabel van de NZa. Dit is de bijlage bij de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg (TB/REG-24602-02). Het tarief dat geldt per 1 april 2024 staat in een Wijzigingsbesluit op de Prestatie- en tariefbeschikking. De NZa past de Tarieventabel per 2025 aan.

Beroepsbelangen commissie (BBC)
Sinds de verlaging in het najaar van 2022 uit stukken van de NZa naar voren kwam, heeft de BBC met kracht bij de Federatie aangedrongen daartegen in het geweer te komen. Daar sloten andere wv-en zich in de loop van de tijd bij aan. Dat bleek echter te laat om de verlaging tegen te houden. Door te blijven lobbyen is het gelukt de verlaging terug te laten draaien.

In de tekst van de tariefbeschikking staat wel dat voor het nieuwe peiljaar alle gegevens juist moeten worden aangeleverd, dus daar ligt nog wel een taak voor de ziekenhuizen. (De  tariefverlaging werd door de NZa gebaseerd op door ziekenhuizen aangeleverde kostprijzen).

Bron: NZa, 27 maart 2024

 

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.