Zoek
 • Home
 • /
 • Stamceltherapie bij multiple sclerose: werkwijze in Nederland
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
 • Home
 • /
 • Stamceltherapie bij multiple sclerose: werkwijze in Nederland

Stamceltherapie bij multiple sclerose: werkwijze in Nederland

In december 2022 heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (aHSCT) bij patiënten met multiple sclerose (MS) beoordeeld. Het ZiN heeft vervolgens geconcludeerd dat aHSCT bij volwassen patiënten (18-55 jaar) met zeer actieve relapsing-remitting (RR)MS ondanks adequate behandeling met ten minste één van de hoog effectieve disease modifying therapies (DMTs) gedurende ten minste 6 maanden, voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en dat aHSCT behandeling bij deze indicatie behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet.

Werkwijze aHSCT in Nederland
Er is een landelijke indicatiecommissie opgesteld die de indicatie aHSCT zal evalueren. De behandelend neuroloog kan de patiënt (indien deze voldoet aan de opgestelde criteria) verwijzen naar het MS Centrum van één van de volgende ziekenhuizen: Amsterdam UMC (locatie VUMC), het St Antonius ziekenhuis, Erasmus MC, Alrijne ziekenhuis of het Rijnstate ziekenhuis. Aldaar wordt patiënt als second opinion beoordeeld en daarna ingebracht in de landelijke indicatie commissie. Uitvoeren van aHSCT voor MS zal in eerste instantie alleen plaatsvinden in twee hoog gespecialiseerde centra: het Amsterdam UMC en het St Antonius ziekenhuis.

Er zijn indicatiecriteria en inclusiecriteria opgesteld voor vergoeding van aHSCT voor RRMS in Nederland.

Patiënteninformatie
Voor mensen met MS die ziekteactiviteit houden ondanks behandeling met een hoog effectieve MS therapie, kunnen naast aHSCT alternatieve strategieën aangewend worden. Een patiënt dient hierover geïnformeerd te worden en samen met haar/zijn behandelend neuroloog geïnformeerd een keuze te maken. De modulaire richtlijn multiple sclerose van de NVN biedt handvatten om dit te bespreken.
Ook is er een patiënten informatiebrief opgesteld waarin staat uitgelegd wat aHSCT inhoudt bij MS-patiënten en wat de risico’s zijn.

Vragen
Voor vragen kunt u zich richten tot de landelijke indicatiecommissie stamceltransplantatie bij RRMS:                                                                   

Neurologen

 • Prof. Dr. J. Killestein, Amsterdam UMC (voorzitter)
 • Dr. S. Frequin, St Antonius ziekenhuis
 • Dr. E. Hoitsma, Alrijne ziekenhuis
 • Dr. E. Hoogervorst, St Antonius ziekenhuis
 • Dr. Z. Van Kempen, Amsterdam UMC
 • Dr. J. Mostert, Rijnstate ziekenhuis
 • Dr. J. Smolders, Erasmus MC
 • Dr. E. Strijbis, Amsterdam UMC
 • Dr. B. Wokke, Erasmus MC

Hematologen

 • Dr. M. Donker, Amsterdam UMC
 • Dr. I. Nijhof, St Antonius ziekenhuis

Radioloog

 • Dr. M. Jasperse, Amsterdam UMC

 

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.