Actueel

Enquête behandeling van het chronisch subduraal hematoom

10-06-2020

De NVN-werkgroep Acute neurologie vraagt neurologen een enquête in te vullen over de behandeling van het chronisch subduraal hematoom. 


 Geachte collega, 

Wellicht staat uw hoofd in deze drukke tijden helemaal niet naar het invullen van een enquête. Toch zouden wij graag uw aandacht vragen voor een korte vragenlijst aangaande de behandeling van het Chronisch Subduraal Hematoom (CSDH). 

Momenteel is er nog geen standaardbehandeling voor het CSDH en bepaalt de postcode van de patiënt vaak welke behandeling wordt gestart.

Wij hebben de Dutch Subdural Hematoma Research group (DSHR) opgericht om CSDH-onderzoekers in Nederland te verenigen. Streven is uiteindelijk een nationale richtlijn te maken, waarin we graag uw input meenemen. Voor een dergelijke richtlijn exploreren wij de mogelijkheden en hindernissen die we tegen zullen komen bij het creëren en implementeren van een dergelijke richtlijn.

 De enquête vindt u op https://erasmusmcsurvey.erasmusmc.nl/dshr/ls/index.php/181192?lang=nl. Het invullen hiervan kost u maximaal 5 minuten.

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw tijd en moeite en wensen u uiteraard veel sterkte toe in deze drukke tijden.

Hartelijk dank namens de gehele DSHR,
Dutch Subdural Hematoma Research group

www.dshr.one