Actueel

Gebruik lachgas in de media

26-06-2020

Op donderdag 25 juni was er een item over het gebruik van lachgas in het RTL-nieuws. Staatssecretaris Blokhuis heeft op 12 juni jl. een wetsvoorstel ingediend. HIj pleit voor een algeheel verbod op lachgas door lachgas als verboden middel op de opiumlijst te plaatsen. 

De NVN-projectgroep complicaties lachgas heeft onlangs de resultaten van de uitgezette enquête, die een beeld moest geven over de incidentie van klachten als gevolg van lachgasgebruik, verwerkt.
Anne Bruijnes heeft namens de projectgroep een interview gegeven voor het nieuws van 25 juni en heeft hier de eerste (grove) gegevens uit de enquête aangegeven. Naar aanleiding hiervan is er door diverse media aandacht aan het onderwerp besteed (NOS, Het Parool, NRC).