Actueel

Portfolio neurologie vernieuwd

01-09-2020
De werkgroep Implementatie NEURON2 van het Kern Consilium Neurologie heeft met Reconcept gewerkt aan een nieuwe versie van het digitale portfolio.

Er is een informatiepagina van Reconcept waar de verbeteringen worden toegelicht. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 • De indeling van de KBA's is aangepast – conform NVN-Handreiking Werken met KBA’s naar
  - Procesmatige KBA's;
  - Thematische KBA's; 
  - KBA's in de stage KNF.
 • Er is een nieuw onderdeel 'Persoonlijke profilering' toegevoegd.Hier kan de aios een langetermijndoel omschrijven. De aios kan aan een profilering ook weer beoordelingen koppelen en zo een duidelijke bewijsvoering aanleggen binnen de context van de profilering.
 • De volgorde van elementen op de samenvattingspagina is gewijzigd, met meer focus op de tijdlijn en persoonlijke profilering.
 • Het beoordelen met behulp van 'Onder niveau', 'Op niveau' en 'Boven niveau' is uit de KPB-formulieren verwijderd.
 • Het is nu mogelijk om twee (gespreks)formulieren naast elkaar te zetten om ze eenvoudig te vergelijken. 
 • De navigatie is verbeterd, waardoor de verschillende onderdelen van het portfolio altijd in beeld zijn zodat alle onderdelen van het portfolio gemakkelijk benaderd kunnen worden.
 • In het onderdeel 'Alle beoordelingen' is het gemakkelijker om alle verkregen beoordelingen binnen een bepaalde stage of tijdvak te bekijken.
 • Update van snelheid en beveiliging. 

Suggesties voor het verbeteren van het portfolio neurologie kunnen uiteraard gestuurd worden naar vereniging@neurologie.nl of naar Reconcept. De werkgroep Implementatie NEURON2 neemt de suggesties mee in haar gesprekken met Reconcept.