Actueel

Rapport 'Inventarisatie werkwijzen geheugenpoli’s' gepubliceerd

Geheugenpoli's zijn zeer divers ingericht qua organisatie, triage en nazorg. Zo blijkt uit het rapport 'Inventarisatie werkwijzen geheugenpoli’s', gepubliceerd in juni 2019. Het rapport kunt u downloaden.

Het is voor professionals op geheugenpoli’s van belang om van elkaars werkwijzen te leren en hier transparant in te zijn. Patiënten willen een geïnformeerde keuze maken wanneer het gaat om hun behandeling en zorg. Om patiënten daadwerkelijk een autonome positie te geven in hun zorg is het belangrijk dat we de komende jaren toewerken naar meer zichtbaarheid in de manier waarop geheugenpoli’s hun werkwijzen organiseren. Dit rapport geeft hiertoe een eerste aanzet.

Vilans is de kennisorganisatie voor de langdurige zorg. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en met (co)financering van SKMS.