Actueel

Studie zorgevaluatie van start: is een operatie altijd nodig bij een matig ernstige carotis?

11-06-2018

Vooruitlopend op de Kennisagenda Neurologie heeft ZonMW voor specifieke aandoeningen doelmatigheidssubsidies beschikbaar gesteld. Voor carotis heeft de NVN een studie geprioriteerd die het effect en de kosteneffectiviteit van optimale medicamenteuze therapie (OMT) bepaalt, ten opzichte van een carotis endarteriëctomie (CEA) in combinatie met OMT, in patiënten met een symptomatische carotis stenose en een laag of gemiddeld risico op een recidief beroerte.

Deze studie is onderdeel van de zogenaamde 2nd European Carotid Surgery Trial (ECST-2) en is recent gestart. Meer informatie leest u op de projectpagina van ZonMw en in een artikel.

De Europese ‘trial Office’ van ECST-2 zal met dr. Leo Bonati (Basel) en dr. Paul Nederkoorn (AMC) als gezamenlijke hoofdonderzoekers, met het op handen zijnde pensioen van prof. Brown, van Londen naar Amsterdam verhuizen.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Paul Nederkoorn (P.j.nederkoorn@amc.uva.nl).