Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Hoofdlijnenakkoord

Eind mei 2018 hebben de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen ingestemd met het bereikte Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019 – 2022.

Het akkoord is gesloten tussen het ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

Afspraken
Er zijn afspraken gemaakt over een aantal onderwerpen waaronder zorg op de juiste plek, terugdringen van regeldruk en de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Bij zorg op de juiste plek gaat het om zorg op maat dichtbij huis, het voorkomen van duurdere zorg en het inzetten van innovatieve manieren van zorg, zoals e-health. Bij regeldruk gaat het onder andere om het schrappen van dubbele registraties. Op de arbeidsmarkt wordt ingezet op meer opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen en het aantrekkelijker maken van het beroep van verzorgende.

Kostenbeheersing en borgen zorg lange termijn
Het doel van het akkoord is aan de ene kant het beheersen van de uitgaven en aan de andere kant het borgen van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn. In het regeerakkoord is afgesproken dat de groei van de kosten onder de Zorgverzekeringswet wordt geremd. Dit betekent in de periode van 2019-2022 een groei van 8 miljard in plaats van 10 miljard.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.