Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Juiste zorg op de juiste plek

Er komt steeds meer vraag naar zorg, de technologische ontwikkelingen gaan snel en de kosten nemen daarmee toe. Als we in de toekomst kwalitatief goede zorg willen blijven leveren aan onze patiënten en die zorg betaalbaar willen houden, moet de zorg dus veranderen. Samen met veel andere partijen in de zorg zetten wij daarom in op de Juiste zorg op de juiste plek. Dit betekent dat we:

  • (duurdere) zorg zo veel mogelijk voorkomen;
  • zorg dichter naar mensen thuis verplaatsen als dit medisch inhoudelijk kan, of juist verder weg als dit moet;
  • zorg vervangen door andere zorg, zoals e-health, met een (bewezen) gelijkwaardige of betere kwaliteit.

Netwerkgeneeskunde, taakherschikking, samenwerking met de eerste lijn en zorgevaluatie leveren een belangrijke bijdrage aan het bereiken van deze doelen.

Netwerkgeneeskunde
Netwerkgeneeskunde wil zeggen dat verschillende zorgprofessionals samen de zorg leveren die het beste past bij een patiënt. De projectgroep Netwerkgeneeskunde heeft een aantal voorbeelden van netwerkgeneeskunde binnen de neurologie in kaart gebracht. Deze staan op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Taakherschikking
Taakherschikking is het structureel neerleggen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten bij andere beroepen, zoals physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Ook binnen de neurologie worden deze beroepsgroepen ingezet. Een werkgroep heeft een Consensusdocument opgesteld om de positionering van de PA en VS in een team van professionals binnen de neurologie te verduidelijken en waar nodig te verstevigen.

Samenwerking met de eerste lijn
Om basiszorg dicht bij huis te kunnen leveren en gespecialiseerde zorg juist verder weg van huis is lokale en/of regionale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten essentieel. Om deze samenwerking te bevorderen hebben de LHV en de Federatie samen een handreiking over substitutie opgesteld. Wij waren daarbij betrokken via de Beroepsbelangen Commissie. 

Zorgevaluatie
Zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek) is een belangrijk onderdeel om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Het levert informatie op die nodig is om in de spreekkamer samen met de patiënt passende keuzes te kunnen maken. Daarnaast helpt het de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Wij werken aan diverse zorgevaluatiestudies via de commissie Zorgevaluatie Neurologie (ZEN).

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.