menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Overige thema’s

De Beroepsbelangencommissie (BBC) behartigt uw belangen ook op een aantal andere onderwerpen.

Normtijden
In samenwerking met LOGEX heeft de BBC de normtijden per zorgactiviteit en per zorgproduct voor 2022 verder verfijnd. De normtijden zijn onderdeel van de bepaling van output van zorg voor de LOGEX benchmark. De normtijden zijn opgesteld als weegfactor voor de zwaarte van de zorg binnen het specialisme. Dit betekent dat de normtijden niet vergelijkbaar zijn tussen specialismen onderling.

Als u de lijst met normtijden voor een eigen analyse wilt hebben, dan kan u een volledige lijst van de normtijden 2022 opvragen bij de Beroepsbelangencommissie. We stellen de lijst niet standaard beschikbaar omdat we willen voorkomen dat de normtijden in een oneigenlijke context worden gebruikt.

Rijgeschiktheidskeuring
Verkeersdeelnemers met neurologische aandoeningen moeten vaak ge- of herkeurd worden om aan het verkeer te mogen blijven deelnemen. De administratieve lasten van zo’n keuring zijn erg hoog en de keuringen worden over steeds minder neurologen verdeeld. De NVN vindt het een maatschappelijke plicht om het voor patiënten mogelijk te maken om aan het verkeer te blijven deelnemen. Maar we vinden ook dat dat geen onevenredige lasten voor onze leden mag opleveren.

Voorstel ministerie IenW
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil het huidige stelsel voor medische rijgeschiktheid optimaliseren. De belangrijkste aandachtspunten uit het voorstel van het ministerie zijn:

  • 75+ keuring
  • van morele meldplicht (van betrokkene/arts) naar wettelijke meldplicht
  • de rol van de arts: kan de keuring niet beter worden verricht door de behandelend arts dan door een onafhankelijke arts?

Standpunt BBC
De BBC is nauw betrokken bij dit voorstel om repliek te geven en tijdig bij te sturen bij ongewenste ontwikkelingen. Wij vinden het voor een risicogestuurde aanpak belangrijk dat het stelsel:

  • zich uitsluitend richt op rijbewijsbezitters met een grote kans op ziekten en aandoeningen die de ongevalskans vergroten;
  • instrumenten gebruikt waarmee alleen rijbewijsbezitters worden geselecteerd van wie de medische conditie een onaanvaardbaar hoog risico met zich meebrengt.

Daarbij mag de behandelrelatie tussen neuroloog en patiënt absoluut niet negatief worden beïnvloed door keuringen (bijvoorbeeld door een wettelijke meldplicht of het keuren door de behandelend arts).

Waarneemtarieven
Het waarneemtarief is afgeschaft. Dit betekent dat de partijen hier zelf over moeten onderhandelen. Heeft uw vragen over de waarneemtarieven? Dan kan u terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten. Het centrum is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur via 088 – 134 41 12. U kan ook een e-mail sturen naar info@demedischspecialist.nl. Meer informatie vindt u op https://demedischspecialist.nl/juridisch-advies

Verwijzer vanuit eerst lijn
Zorgverzekeraars Nederland heeft een overzicht opgesteld van verwijzers vanuit de eerste lijn naar de medisch-specialistische zorg per verzekeraar.

KNMG gedragscode voor artsen
Waar staan wij voor als artsen? Wat vinden wij belangrijk in onze professionele houding en gedrag? En wat kunnen patiënten, samenwerkingspartners en de maatschappij van ons verwachten? Dat staat in de KNMG-Gedragscode voor artsen met 15 kernregels die voor elke BIG-geregistreerde arts gelden. 

 

 

Actueel

Direct naar:

TNN#1_2022_Cover

Bezoekadres

Postadres

Inschrijven

Domus Medica

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie bevindt zich op de vijfde verdieping van Domus Medica. Als u ons wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden.

Lid van:

logo_federatie_medisch_specialisten
Voor beoordeling van (neurologische) klachten kunt u terecht bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts verwijst u zo nodig door naar een neuroloog. De NVN speelt hierin geen rol.

© 2022 Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.