Biemond Cursussen

Biemond Cursussen

De Biemond Cursussen, een tweedaagse nascholing die twee keer per jaar wordt gegeven, zijn gericht op zowel de neuroloog als de aios. Diverse specifieke neurologische onderwerpen (thema's) komen in een vijfjarige cyclus aan bod. Dit betreft onder andere de neurologische onderwerpen epilepsie, neuro-oncologie, bewegingsstoornissen, cognitieve en vasculaire aandoeningen. Jaarlijks worden over de betreffende cursussen syllabi samengesteld, waarin van iedere spreker een tekst wordt gepubliceerd.

Biemond Cursussen 2020
Op donderdag 12 maart en vrijdag 13 maart vonden de Biemond Cursussen 2020 plaats via live streaming. Meer informatie hierover vindt u op de website. Op donderdag was het programma Inflammatie en infectie en op vrijdag Bewegingsstoornissen.

De cursussen worden herhaald op donderdag 17 en vrijdag 18 december. Deze Biemond Cursussen worden net als de curusssen in maart via livestream uitgezonden. De inschrijving start begin september. 

De syllabi van de Biemond Cursussen 2020 zijn vanaf begin maart digitaal te raadplegen via de website. Wanneer u deelneemt aan de cursusdag(en) krijgt u ter plekke een exemplaar uitgereikt. Voor de cursusdagen van maart 2020 geldt dat u de syllabi binnen een aantal weken na afloop van de cursusdagen per post krijgt thuisgestuurd.
Leden kunnen de syllabi van 2020 en voorgaande jaren downloaden op het ledendeel van de website
Indien u een ingebonden versie van één of meer van deze syllabi toegestuurd wilt krijgen, maak dan gebruik van het bestelformulier.

Vragen
Bij administratieve vragen ontvangt u binnen één week een reactie. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben (geen administratieve vragen) ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging en wordt er geprobeerd binnen twee weken de vraag te beantwoorden.