Richtlijnen

NVN-richtlijnen

Wat zijn richtlijnen?
Richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd en landelijk geldend. Richtlijnen bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming. De richtlijnen zijn evidence based. Ze worden door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) geautoriseerd volgens een vaststaande procedure.

Aansprakelijkheid
De NVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onvolkomenheden in de richtlijnen. Elke medicus blijft zelf verantwoordelijk voor zijn beroepsuitoefening. 

De richtlijnen zijn samengesteld op basis van de stand van de wetenschap op het moment van publicatie. Gewijzigde wetenschappelijke inzichten worden meegenomen in de revisie van de richtlijnen.

Richtlijnen zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase
Alle actuele richtlijnen zijn ondergebracht in de Richtlijnendatabase. Deze is modulair opgezet, waarbij per module een onderwerp besproken wordt, inclusief aanbevelingen. Op de tabbladen 'Onderbouwing' en 'Overwegingen' vindt u de motivatie voor de aanbevelingen. U kunt makkelijk schakelen tussen gerelateerde modules/richtlijnen, ook van andere wetenschappelijke verenigingen. De database vereenvoudigt verder het vinden van aanverwante informatie, zoals patiënteninformatie en indicatoren.

Wilt u nieuwe publicaties onder de aandacht brengen van de richtlijnwerkgroep, dan kan dat, na inloggen, via de 'Commentaar'-knop. De richtlijn verandert zo in een levend document dat snel aangepast wordt als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Overgangsfase

Vanaf 6 juli 2016 wordt u, wanneer u op een richtlijn in onderstaande tabel klikt, direct doorgelinkt naar de Richtlijnendatabase. Klikt u op een richtlijn die nog niet in de Richtlijnendatabase is opgenomen, dan wordt het pdf-bestand geopend. 

 

Publicaties van SKMS-kwaliteitsprojecten (niet richtlijnen)

De volgende publicaties van kwaliteitsprojecten die zijn gefinancierd middels SKMS-geld zijn verschenen:

Inventarisatie werkwijzen geheugenpoli's (SKMS project 49953525)

Carotisstenose verkorten van tijd tot operatie en post-operatieve monitoring (SKMS-project 49449124)

 Overzicht van (neurologische) richtlijnen:

Richtlijn

Opname
database 

Auteur

Jaartal / evt herziening

Acute traumatische wervelletsels

 ja

 NOV

 2019

Antitrombotisch beleid

 ja

 NIV

 2016
 (wordt herzien)

Ataxie van Friedreich

 nee

 Spierziekten   Nederland

 2018

Bacteriële Meningitis

 ja

 NVN

 2013
 (wordt herzien)

Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD)

 ja

 NVKNO 

 2020

Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

 ja
 consultkaart

 NVN

 2017
 

Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Addendum Kwetsbare ouderen bij CVRM

Addendum Hypertensie bij CVRM

 ja

 NIV

 2019

 2017

 2017

Cerebrale en/of spinale spasticiteit

 ja

 VRA

 2016

Cervicaal radiculair syndroom

 ja

 NVvN

 2010

Cervicale Dystonie
((Botuline) behandelrichtlijn voor)

 nee

 DystonieNET

 2012

Chronische aangezichtspijn

 nee

 NVvHP

 2013

Complex Regionaal Pijnsyndroom type 1

 ja

 NVA / VRA

 2014

Congenitale Melanocytaire Naevi (CMN)

 ja

 NVDV

 2017

Craniosynostose

 ja

 NVPC

 2020

Delier bij volwassenen en ouderen

 ja

 NVKG

 2020

Dementie

 ja

 NVKG

 2014
 (wordt herzien)

Dermatyositis, Polymyositis en sporadische 'inclusion body' myositis

 nee
 samenvatting

 NVN

 2005 
 (wordt herzien) 

Duizeligheid bij ouderen

 ja

 NVKNO

 2015

Dravetsyndroom

 ja

 VKGN

 2019

Dwarslaesierevalidatie

 ja

 VRA

 2017

Epilepsie

 nee
 consultkaart

 NVN

 2020
 (wordt herzien)

Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD)

 nee

 Spierziekten   Nederland

 2018

Geïnstrumenteerde spinaalchirurgie (wervelkolomchirurgie)

 ja

 NOV

 2017

Gliomen

 ja

 NVN

 2015
 2019 (2 modules)

Guillain-Barré syndroom

 ja

 NVN

 2011

Hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN) 

 nee

 Spierziekten   Nederland

 2017

Herseninfarct en Hersenbloeding

 ja

 NVN

 2017
 (2020: wordt herzien)

Hersenmetastasen

 ja

 NVN

 2020

Hoofdpijn
(medicamenteuze behandeling van migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn)

 ja

 NVN

 

 2017 
 
 

Hypertensief spoedgeval

 ja

 NIV

 2021

Idiopathische perifere aangezichtsverlamming (IPAV)

 ja

 NVKNO

 2009

Initiële radiodiagnostiek bij trauma patiënten

 ja

 NVvR

 2019

Intracranieel Meningeoom

 ja

 IKNL

 2015

Leptomeningeale metastasen

 ja

 NVN

 2020

Licht traumatisch hoofd/hersenletsel

Addendum LTH
(CT-scan bij minimaal/triviaal hoofdletsel)

 ja

 
 ja

 NVN

 
 NVN

 2010

 
 2017

Lumbosacraal radiculair syndroom

 ja

 NVN

 2020

Lymeziekte

 ja

 NIV

 2013

Multipele sclerose

Ziektemodulerende behandeling MS volwassenen

 ja

 NVN

 2012

 2020 

Myotone Dystrofie type 1 (DM1)

 ja,
 brochure

 VKGN

 2013

Neurogene blaas

 nee

 NVU

 2012

Neuropsychiatrische gevolgen na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij volwassenen

 ja

 VRA

 2017 
 

Niet-acute cerebellaire ataxie

 nee

 NVN / VKGN

 2014

Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen

 ja

 NVALT /   NVKNO

 2018

Orofaryngeale dysfagie

 ja

 NVKNO

 2017

Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie

 ja

 NVvN

 2017

Parkinson

 ja
 consultkaart

 NVN

 2020
 

Pediatrisch delier

 ja

 NVvP

 2014
 (wordt herzien)

Pijn bij patiënten met kanker

 ja

 NVA

 2019

Pijnlijke diabetische neuropathie

 ja

 NIV

 2017

Polyneuropathie

 ja

 NVN

 2019

Post-anoxisch coma

 ja

 NVN

 2019
 

PTEN Hamartoom Tumorsyndroom

 nee
 samenvatting

 VKGN

 2015

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)  

 ja

 NVDV   NVMM

 2019

Spastische cerebrale parese bij kinderen

 ja

 VRA

 2015

Spina Bifida

 ja

 VRA

 2013

Subarachnoïdale bloeding

 ja

 NVN

 2013
 (wordt herzien)

Ulnaropathie
(Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog)

 ja

 NVN

 2011

Wervelmetastasen

 nee

 IKNL

 2015

Whiplash

 nee

 NVN

 2008
 (richtlijn is in  febr  2016  opnieuw  geaccordeerd) 

 Het is de bedoeling dat alle bovenstaande richtlijnen t.z.t. in de Richtlijnendatabase zijn opgenomen.

Nederlandse richtlijnen voor de bepaling van functieverlies en beperkingen bij neurologische aandoeningen
Voor het raadplegen van de 'Nederlandse richtlijnen voor de bepaling van functieverlies en beperkingen bij neurologische aandoeningen (2013, bijgewerkte versie januari 2020)', kunt u terecht op de webpagina van de werkgroep Neurologische Expertise.