2021

Belgisch Nederlandse Studieclub

Aangezien we vanwege de nog steeds huidige COVID omstandigheden niet in de gelegenheid zijn de bijeenkomst live te laten plaatsvinden,

wordt er op woensdag 26 mei 2021 van 14.00-18.00 wederom een online bijeenkomst georganiseerd.

Voordrachten voor deze bijeenkomst kunnen voor 15 mei gemaild worden naar M.G.Ram@umcutrecht.nl. Te zijner tijd volgt het definitieve programma en de link.