2021

NVN-Opleidingsdag 2021

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseert het KCN de tweede editie van de NVN-Opleidingsdag voor aios en opleiders neurologie met dit keer het thema Persoonlijk leiderschap: van denken naar doen!’.

Na een prikkelende inleiding door medisch filosoof Menno de Bree wordt in drie interactieve workshopsessies gewerkt aan het houden van de regie (over uw opleiding), vertaling van vakoverstijgende thema’s naar de praktijk en de invulling van de individualisering van de opleiding. Elke workshop wordt twee maal gegeven – u neemt dus aan twee van de drie deel. U kunt bij uw inschrijving uw hoogste voorkeur voor een sessie aangeven; het organisatiecomité maakt verder een zo gebalanceerd mogelijke indeling.

De opleidingsdag vindt digitaal plaats in de middag, van 14.00 - 18.00 uur. Het programma vindt u hier. Voor deze Opleidingsdag is accreditatie aangevraagd.

Deelnemen
De NVN Opleidingsdag is voor alle leden van de opleidingsgroepen en voor alle aios neurologie. De aanwezigheid van zowel opleiders als aios is essentieel om ervaringen en praktijkvoorbeelden met elkaar uit te wisselen. Wij hopen dat iedere opleidingskliniek vertegenwoordigd zal worden door minimaal 2 aios, en dat opleiders en andere betrokken leden van alle opleidingsgroepen in Nederland acte de présence zullen geven.

Aanmelden
In verband met de organisatie verzoeken wij u om uw deelname uiterlijk 30 april 2021 bekend te maken via vereniging@neurologie.nl, waarbij u desgewenst uw voorkeur voor een van de workshops kan aangeven.