Zorgevaluatie Neurologie

Kennisagenda Neurologie

Kennisagenda Neurologie cover.pngDe commissie Zorgevaluatie Neurologie (ZEN) heeft in kaart gebracht waar in de dagelijkse praktijkvoering van de neuroloog gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing; de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten zijn geïnventariseerd, geprioriteerd en gepubliceerd in de Kennisagenda Neurologie.

De NVN werkt aan de uitvoering van de top 12 van de geprioriteerde kennishiaten. De commissie ZEN coördineert de onderzoeksvragen, biedt ondersteuning aan de onderzoekers en werkt aan een netwerk voor geïnteresseerden. Tevens worden korte filmpjes gemaakt van lopende zorgevaluatiestudies.

Top 12 meest urgente onderzoeksvragen
De Kennisagenda is tot stand gekomen na richtlijnenanalyse en inventarisatie onder NVN-leden en overige belanghebbenden, waaronder patiëntenverenigingen en zorg­verzekeraars. In het rapport wordt een top 12 van de meest urgente onderzoeksvragen gepresenteerd. Deze top 12 bestaat uit vragen op het gebied van de cerebrovasculaire ziekten, bewegingsstoornissen, epilepsie en kortdurende wegrakingen, multiple sclerose en verwante aandoeningen, neuromusculaire aandoeningen, hoofdpijn en aangezichtspijn, neuro-oftalmologie en neuro-otologie, en de neurologische pijnsyndromen.

Met de agenda wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de neurologische praktijk en daardoor op effectieve, doelmatige en veilige zorg voor patiënten.