Patiëntenvoorlichting

CBR - rijgeschiktheidsbeoordeling

Toelichting voor patiënten: standpunt NVN rijgeschiktheidsbeoordelingen met rapportageformulieren CBR door behandelend neuroloog

Update (oktober 2016): In de zomer van 2016 zijn de rapportageformulieren door het CBR aangepast zonder dat de wetenschappelijke verenigingen daarin zijn gekend. De tekst laat nog steeds te wensen over. Bovendien kan het invullen van de formuleren nog steeds de vertrouwelijkheid van de relatie arts-patiënt raken. Via de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten is begin september 2016 opnieuw een verzoek naar het CBR verstuurd om contact met de wetenschappelijke verenigingen op te nemen om met elkaar in gesprek te gaan. Vooralsnog is daar door het CBR niet op gereageerd.

Per 1 april 2015 is de procedure voor het bepalen van de rijgeschiktheid gewijzigd. Door de wijziging van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 is het toegestaan dat de behandelend arts relevante medische informatie verstrekt ten behoeve van de rijgeschiktheidsbeoordeling door het CBR. Dit is alleen mogelijk als zowel de behandelaar als de patiënt hiermee instemmen. Voor het leveren van informatie dient de behandelaar gebruik te maken van een door het CBR opgesteld sjabloon (rapportageformulieren).

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) stelt dat deze formulieren méér vragen dan relevante feitelijke informatie en een inbreuk kunnen maken op de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie. Dat is tegen de regels van de Nederlandse artsenfederatie (KNMG) die stellen dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

De NVN heeft het CBR hier op aangesproken en uitgelegd hoe het invullen van de rapportageformulieren inbreuk kan maken op de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie. Dit gesprek heeft helaas niet geleid tot een oplossing. Met het invullen van de rapportageformulieren, ook als behandelend arts, weet uw neuroloog dat de aangeleverde informatie gebruikt wordt voor de oordeelsvorming door het CBR waarvan hij/zij de uitkomst kan voorspellen. Bovendien vraagt het invullen van het rapportageformulier een beoordeling door uw neuroloog van u als patiënt en een beoordeling van de over u bekende medische informatie.

Tot er meer duidelijkheid is kan het zijn dat uw neuroloog afziet van het verstrekken van feitelijke informatie via de rapportageformulieren van het CBR. Een toelichting van de KNMG op het weigeren van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven vindt u hier.