Overzicht folders

Via onderstaande lijst biedt de NVN informatie over verschillende neurologische aandoeningen. U kunt deze informatie ook printen.

De NVN is een wetenschappelijke beroepsvereniging met als taak de neurologie te bevorderen en de belangen van de neurologen in Nederland te behartigen. De NVN kan geen vragen beantwoorden over de individuele behandeling van patiënten. We raden u aan uw klachten nogmaals te bespreken met uw huisarts of behandelend neuroloog.

Thuisarts.nl
Algemene informatie over diverse aandoeningen en medische behandelingen kunt u ook vinden op de website van thuisarts.nl. Hier vindt u informatie over gezondheid en ziekten en medisch-specialistische zorg. De diverse folders over medisch specialistische zorg zijn opgesteld door Het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland.

Consultkaarten
Patiënten en artsen willen graag 'samen beslissen'. Het gebeurt steeds meer, maar het kan nog beter. Soms voelt het nog niet echt als 'samen' en daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. Samen met de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelde de NVN consultkaarten voor patiënten met CTS, Epilepsie, lage rughernia en Parkinson. Deze helpen de patiënten en hun behandelaars om de mogelijkheden voor behandeling/medicatie te bespreken.