Overzicht folders

Via onderstaande lijst biedt de NVN informatie over verschillende neurologische aandoeningen. U kunt deze informatie ook printen.

Algemene informatie over diverse aandoeningen en medische behandelingen kunt u ook vinden op de website van thuisarts.nl. Hier vindt u informatie over gezondheid en ziekten en medisch-specialistische zorg. De diverse folders over medisch specialistische zorg zijn opgesteld door Het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland.

FMS Rectangle@1x.jpg

De NVN is een wetenschappelijke beroepsvereniging met als taak de neurologie te bevorderen en de belangen van de neurologen in Nederland te behartigen. De NVN kan geen vragen beantwoorden over de individuele behandeling van patiënten. We raden u aan uw klachten nogmaals te bespreken met uw huisarts of behandelend neuroloog.