Patiëntenvoorlichting

Klinische Neurofysiologie - Duplex / TCD

NVN logo voor KNF folders.jpgKNF afbeelding logo.jpg

Ultrageluidsonderzoek van de halsvaten (Duplex)
en transcraniëel Doppler onderzoek (TCD)

Inleiding
Duplex onderzoek en TCD zijn klinisch neurofysiologisch onderzoeken. In deze folder kunt u lezen wat dit onderzoek ongeveer inhoudt. De procedure kan van ziekenhuis tot ziekenhuis enigszins verschillen, meestal kunt u in uw eigen ziekenhuis een informatiefolder verkrijgen.

Doel van het onderzoek
Het doel van Duplex en TCD is het in kaart brengen van de bloedvoorziening van de hersenen met behulp van ultrageluidstrillingen. De toon van dit geluid is zo hoog dat u dit niet of nauwelijks kunt horen. Het duplex onderzoek van de halsvaten bestaat uit de combinatie van het in beeld brengen van de halsvaten en de meting van de bloedstroom hierin. Bij het TransCraniële Doppler onderzoek wordt de bloedstroom in de vaten in het hoofd gemeten door de schedel heen. Deze onderzoeken zijn dan ook bedoeld om meer informatie te krijgen over de doorbloeding van de hersenen. Dit wordt gedaan door het meetinstrument (transducer) aan de zijkant van het hoofd te plaatsen. Hier is de schedel dunner, waardoor men de bloedstroom kan meten.

Voorbereiding

  • u mag de periode voorafgaand aan het onderzoek gewoon eten en drinken;
  • draag liever geen halskettingen en grote oorsieraden.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt verricht door een speciaal opgeleide laborant, die u de procedure nog eens zal uitleggen. Afhankelijk van de vraagstelling van de specialist duurt het onderzoek tussen de 30 en 90 minuten.

Tijdens het onderzoek
U ligt op de zij of rug op de onderzoeksbank of zit in een gemakkelijke stoel. Bij het onderzoek wordt een ultrageluid apparaatje ofwel “transducer” op de huid van de hals of het hoofd geplaatst. Tussen de huid en de transducer wordt een gel aangebracht om de geleiding van het geluid te verbeteren. De laborant beweegt vervolgens de transducer langzaam heen en weer om de bloedvaten in beeld te brengen. Soms kunt u de transducer horen brommen en deze kan een beetje warm worden. De ultrageluidsgolven zijn niet pijnlijk of schadelijk voor u. De resultaten worden in het meetapparaat opgeslagen.

Na het onderzoek
U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis of uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Beoordeling en uitslag
De neuroloog of radioloog beoordeelt het onderzoek en stuurt de uitslag naar de aanvragend specialist. Die bespreekt met u de bevindingen.

Deze folder is bedoeld om u enige algemene informatie te geven over veel voorkomende neurologische aanvullende onderzoeken. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De precieze uitvoering kan per ziekenhuis verschillen. Inhoudelijke en persoonlijke vragen kunt u het beste richten aan degene die dit onderzoek bij u heeft aangevraagd of dit onderzoek uitvoert.


Versie: Herziening, 3.0 december 2015.