Patiëntenvoorlichting

Radialis neuropathie

Wat is het?
Een radialis neuropathie is een storing in de functie van een van de drie zenuwen (bedradingen) van de onderarm: de radialiszenuw (of nervus radialis). De radialiszenuw verloopt met een inwendige draai door de bovenarm naar de duimzijde van de onderarm en hand.

Waar heb je last van?
Er kan gevoelloosheid en een tintelend gevoel zijn aan de achterzijde van de duim en de wijsvinger, en soms ook de achterkant van de onderarm. Daarnaast kan door krachtsverlies het moeilijker zijn om de elleboog te strekken, de onderarm te draaien, de pols te strekken en de duim te bewegen. In het typische geval is er sprake van een echte verlamming van de pols en vingerstrekkers (een valhand).

Wat is de oorzaak?
Oorzaken kunnen zijn een breuk van het bovenarmbot (humerus fractuur), druk op de zenuw tijdens de slaap of bijvoorbeeld omdat iemand door bedlegerigheid niet kan bewegen en te lang op zijn eigen arm blijft liggen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt vermoed op basis van het typische verhaal van de patiënt en een onderzoek van handfuncties. Bevestiging van de diagnose vindt plaats door middel van een zenuwgeleidingsonderzoek (zie folder EMG) en soms door een zenuwechografie. Bij een EMG wordt de functie van de zenuwen onderzocht met behulp van kleine stroomstootjes. Dit geeft een prikkelend of kloppend gevoel. Het duurt ongeveer 15 minuten. Dit onderzoek kan lichte pijnklachten geven. Bij een echografie worden met behulp van ultra-geluidsgolven beelden gemaakt.

Wat kun je eraan doen?
Als de oorzaak een breuk van het bovenarmbot is, en de breuk niet geopereerd hoeft te worden, kan men het herstel afwachten. Is er na 3 maanden geen herstel opgetreden dan kan een operatie overwogen worden.
Als de oorzaak druk is dan is de kans op herstel vaak goed. Als de verlamming compleet of ernstig is, wordt soms behandeld met een steunspalk en fysiotherapie. Als er na lange tijd helemaal geen herstel is opgetreden kan soms met peesoperaties verbetering worden bereikt.

Zoekterm op internet: dropping hand

Augustus 2012 / revisie juli 2015 / revisie februari 2019