Patiëntenvoorlichting

Transient global amnesia (TGA)

Wat is het en waar heeft u last van?
TGA is een syndroom dat zich kenmerkt door een acuut optredend algeheel geheugenverlies. Er is zowel sprake van een retrograad als anterograad geheugenverlies. Retrograad geheugenverlies houdt in dat er geen herinnering is van de tijd voorafgaand aan de TGA. Anterograad geheugenverlies betekent dat het onmogelijk is om iets nieuws te leren of informatie op te slaan. Er wordt hierdoor bij herhaling gevraagd wat er gebeurd is en er worden steeds dezelfde vragen gesteld. De patient is veelal angstig of geprikkeld, maar wel wakker en helder en gewoon in staat opdrachten uit te voeren.

Wat is de oorzaak?
Er is geen oorzaak bekend voor TGA. Er zijn aanwijzingen dat fysieke inspanning (bv intensief sporten), een stressvolle gebeurtenis, heftige pijn of een drukverhogend moment (bv hoesten) een TGA kunnen uitlokken. Vaak is er echter geen duidelijke aanleiding. Een TIA of epilepsie kan in elk geval als oorzaak voor een TGA worden uitgesloten.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal waarbij vooral het verhaal van ooggetuigen belangrijk is, omdat de patient dit zelf door het geheugenverlies niet betrouwbaar kan navertellen. Het neurologisch onderzoek moet, behoudens de geheugenstoornis, normaal zijn. Er mogen geen focale neurologische of epileptische verschijnselen zijn. Het geheugenverlies moet binnen 24 uur hersteld zijn om de diagnose te mogen stellen.

Wat is de behandeling?
Er is geen behandeling voor TGA. In het algemeen herstelt het geheugen binnen 24 uur zonder restverschijnselen. De kans op herhaling is zeer klein. Meestal blijft het bij een eenmalige gebeurtenis.

Februari 2020