menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Epilepsie

Een overzicht van het lopende klinisch geörienteerde onderzoek op epilepsiegebied vindt u op de website van de Epilepsieliga.

  • PREP-studie

De studie Priming van het epileptisch brein (PREP) is een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van het tijdelijk toevoegen van transcutane nervusvagusstimulatie bij de start van een nieuw anti-epilepticum (Brivaracetam) in patiënten met focale epilepsie die niet aanvalsvrij zijn na behandeling met 2 verschillende anti-epileptica. Het onderzoek loopt van 2021 tot en met 2022. De volgende instanties zijn bij het onderzoek betrokken: Academisch Centrum voor Epileptologie (Kempenhaeghe en Maastricht UMC), Technische Universiteit Eindhoven, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, en het Maastricht UMC+ (contactpersoon: Angelique Remmers; a.stuurman.remmers@tue.nl of prep@tue.nl).

  • PRIOS-studie

Bij de studie PRopofol Intra-Operatieve SPES (PRIOS) wordt de invloed van propofol op lokale hersennetwerken in epilepsiepatiënten onderzocht. Tijdens electrocorticografie (ECoG) wordt Single Pulse Electrical Stimulation (SPES) uitgevoerd om bij te dragen aan het bepalen van het epileptogene gebied, en om het onderliggende hersennetwerk in kaart te brengen. SPES wordt herhaald als de patiënt onder narcose is, vlak voor de ECoG-explantatie. Vervolgens vergelijken de onderzoekers de twee SPES-netwerken om de invloed van propofol op de hersennetwerken te kunnen analyseren. Het onderzoek is in 2020 gestart en duurt ongeveer 2 jaar (contactpersoon: Sifra Blok; UMC Utrecht; s.blok-3@umcutrecht.nl).

  • eCORTA-trial

Smartphones bevatten een schat aan data en kunnen ook ingezet worden om neurologische aandoeningen beter te monitoren. In het onderzoek eCORTA-trial wordt gekeken of epileptische aanvallen impact hebben op het smartphonegedrag. De onderzoekers betrekken hierbij verschillende parameters met als belangrijkste uitkomstmaat de tiksnelheid. Ze kijken niet alleen naar het effect van aanvallen, maar ook naar het effect van de anti-epileptica op het smartphonegedrag. Het doel is om met deze data te komen tot een betere monitoring van de veelvoorkomende cognitieve veranderingen bij epilepsie. Het onderzoek is in 2020 gestart en duurt ongeveer 3 jaar (Contactpersoon: Roland Thijs; rthijs@sein.nl; affiliaties: SEIN, Academisch Centrum voor Epileptologie (Kempenhaeghe en Maastricht UMC)).

  • EpiUltra studieUltrahoge veldsterkte MRI als voorbereiding op epilepsiechirurgie bij patiënten die 3T MRI-negatief zijn.

Het betreft hier onderzoek naar de meerwaarde van Ultra High Field MRI na een ‘negatieve’ 3T MRI. Bij 60 patiënten wordt een 7T-MRI uitgevoerd, 10 patiënten uit deze groep zullen ook een 9.4T scan ondergaan. Duur: 2020-2024. (Rick van Lanen (rick.van.lanen@mumc.nl )(Academisch Centrum voor epileptologie Kempenhaeghe/MUMC+, Universiteitsziekenhuis Aken))

  • Gebruik van oorelektroden voor ambulant meten van het EEG bij kinderen met cognitieve problemen als gevolg van epilepsie

Met een langdurig simultaan EEG en neuropsychologisch onderzoek wordt de epilepsie in relatie met cognitieve problemen van kinderen met een gegeneraliseerde vorm van epilepsie in kaart gebracht. Door gebruik van de oorelektroden voor het meten van het EEG kan periodiek en laagdrempelig het effect van de behandeling gevolgd worden in de eigen leefomgeving van de kinderen. Duur: 2018-2022. (Mireille Bourez mbourez@sein.nl (SEIN Zwolle, Universiteit Twente, TMSi B.V., Oldenzaal))

  • AMICE-studie: Autoimmune epilepsy Modulated by IVIg – effects on Cortical Excitability

Antistoffen vormen een relatief nieuwe oorzaak voor epilepsie. Het is wel belangrijk deze te herkennen omdat deze vorm van epilepsie meestal niet of nauwelijks reageert op anti-epileptica, maar wel op immuuntherapie. Om de effecten van immuuntherapie te meten, zal in de AMICE studie tweemaal IVIg worden gegeven waarbij wordt gekeken naar de effecten op epilepsie, cognitie, maar ook naar de evolutie van de antistoffen. Daarnaast zal de verandering van de exciteerbaarheid van de hersenen door immuuntherapie worden beoordeeld met behulp van TMS-EEG. Inclusie is gestart, aanmelden kan via amice.neurologie@erasmusmc.nl (Yvette Crijnen/Maarten Titulaer, Erasmus MC, in samenwerking met SEIN Heemstede [Roland Thijs]).

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.